דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

ט-עוצמה יהודית בראשות איתמר בן ג

מספר תאגיד
501369979
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ט-עוצמה יהודית בראשות איתמר בן ג היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501369979)