דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מ"י-אלמוסתקבל

#501368666

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
מ"י-אלמוסתקבל היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501368666)