דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

306899378-נאמן שלמה

מספר תאגיד
501360457
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
306899378-נאמן שלמה היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501360457)