דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ף-אלתטוויר ואלעמל אלבלדי

#501355804

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
ף-אלתטוויר ואלעמל אלבלדי היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501355804)