דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

ץ-אלופאא ואלאסלאח

מספר תאגיד
501344154
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ץ-אלופאא ואלאסלאח היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501344154)