דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

ק-אלנור

מספר תאגיד
501339899
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ק-אלנור היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501339899)