דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

מ-טמרה אלמחבה ואלמסאוואה

מספר תאגיד
501334353
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
מ-טמרה אלמחבה ואלמסאוואה היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501334353)