דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תת-קדימה צורן בראשות גולברי יצחק

#501330732

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
תת-קדימה צורן בראשות גולברי יצחק היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501330732)