דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

פ-אלתחאלף אלוטני אלדימוקרטי

מספר תאגיד
501328249
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
פ-אלתחאלף אלוטני אלדימוקרטי היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501328249)