דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

ה-אלואדי

מספר תאגיד
501328090
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ה-אלואדי היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501328090)