דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

זך-אהבה ואחווה

מספר תאגיד
501327142
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
זך-אהבה ואחווה היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501327142)