דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

כן-זכרון יעקב שלנו

מספר תאגיד
501326763
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
כן-זכרון יעקב שלנו היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501326763)