דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

יד-כולנו

מספר תאגיד
501322333
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
יד-כולנו היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501322333)