דלג לתוכן עיקרי
רשימה לרשות מקומית

גד-עתיד

מספר תאגיד
501320717
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
גד-עתיד היא רשימה לרשות מקומית (מספר תאגיד: 501320717)