דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יד ושם

#500500202

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות7,227,483
יד ושם היא תאגיד סטטוטורי (מספר תאגיד: 500500202)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
36,582,127 ₪
בנייה חדשה של כיתות לימוד - כללי
מענקים לשיפוצים "יד ושם"
מענקים לשיפוצים - תמיכות 3א
שיפוצים בבתי ספר ומענקים לפיתוח
בנייה חדשה של כיתות לימוד - כללי
16,000,000 ₪
3תמיכות
מענקים לשיפוצים "יד ושם"
7,935,616 ₪
10תמיכות
מענקים לשיפוצים - תמיכות 3א
6,100,000 ₪
2תמיכות
שיפוצים בבתי ספר ומענקים לפיתוח
3,002,308 ₪
תמיכה אחת
אחרים
3,544,203 ₪
11התקשרויות
שירות בתי הסוהר
422,425 ₪
תוכנית חינוכית
הכנת שני משלחות סגל שב"ס לפולין
ימי הכנה והשתלמות לקורסים בנושא השואה ויד ושם
פעילויות בנושא השואה לקבוצות מסגל שב"ס למנהל הדרכה
תוכנית חינוכית
144,800 ₪
3התקשרויות
הכנת שני משלחות סגל שב"ס לפולין
63,140 ₪
התקשרות אחת
ימי הכנה והשתלמות לקורסים בנושא השואה ויד ושם
48,923 ₪
התקשרות אחת
פעילויות בנושא השואה לקבוצות מסגל שב"ס למנהל הדרכה
42,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
123,562 ₪
13התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
333,659 ₪
מלגות ושכר מדענים עולים
מוסדות להשכלה גבוהה
מלכ"רים
מוסדות להשכלהגבוהה
מלגות ושכר מדענים עולים
193,725 ₪
7תמיכות
מוסדות להשכלה גבוהה
59,437 ₪
2תמיכות
מלכ"רים
41,432 ₪
2תמיכות
מוסדות להשכלהגבוהה
31,565 ₪
תמיכה אחת
אחרים
7,500 ₪
תמיכה אחת
משרד החוץ
303,683 ₪
יד ושם-טקס 2017
התחייבות שנתית יד ושם 2018 טקס
ביקורי ראשי
התחייבות שנתית יד ושם ביקורי רוה"מ 2019
יד ושם-טקס 2017
92,820 ₪
התקשרות אחת
התחייבות שנתית יד ושם 2018 טקס
90,936 ₪
2התקשרויות
ביקורי ראשי
42,744 ₪
3התקשרויות
התחייבות שנתית יד ושם ביקורי רוה"מ 2019
22,944 ₪
2התקשרויות
אחרים
54,239 ₪
41התקשרויות
כבאות והצלה לישראל
252,765 ₪
סיור
דרישה 1870: הרצאות וסדנאות ליום השואה 2022
כרטיסי כניסה
לטובת פעילות יום השואה במחוזות
סיור
105,613 ₪
15התקשרויות
דרישה 1870: הרצאות וסדנאות ליום השואה 2022
62,360 ₪
התקשרות אחת
כרטיסי כניסה
30,417 ₪
התקשרות אחת
לטובת פעילות יום השואה במחוזות
17,010 ₪
התקשרות אחת
אחרים
37,364 ₪
12התקשרויות
משרד התרבות והספורט
200,000 ₪
השתתפות באירועי יום
השתתפות באירועי יום
200,000 ₪
2התקשרויות
משרד ראש הממשלה
125,320 ₪
השתתפות באירועי יום השואה לשנת 2021
קורסים לעובדים
הדרכות
הרצאות
השתתפות באירועי יום השואה לשנת 2021
100,000 ₪
התקשרות אחת
קורסים לעובדים
20,000 ₪
התקשרות אחת
הדרכות
3,720 ₪
התקשרות אחת
הרצאות
800 ₪
התקשרות אחת
אחרים
800 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
107,684 ₪
הרצאות שואה
הדרכה מקומית
יום עיון
הרצאה
הרצאות שואה
55,650 ₪
5התקשרויות
הדרכה מקומית
16,600 ₪
2התקשרויות
יום עיון
12,032 ₪
4התקשרויות
הרצאה
9,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
14,402 ₪
6התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
80,296 ₪
פעילות ליום השואה לשנת 2019 - מחוז דרום
מחוזי - הרצאות בנושא השואה עבור 6 תחנות + קציני המטה
מחוז מרכז- ימי עיון לכל תחנה אזורית + מטה מחוז
מחוז מרכז- יום פעילות ליום השואה
פעילות ליום השואה לשנת 2019 - מחוז דרום
9,575 ₪
התקשרות אחת
מחוזי - הרצאות בנושא השואה עבור 6 תחנות + קציני המטה
9,200 ₪
התקשרות אחת
מחוז מרכז- ימי עיון לכל תחנה אזורית + מטה מחוז
8,600 ₪
התקשרות אחת
מחוז מרכז- יום פעילות ליום השואה
8,200 ₪
התקשרות אחת
אחרים
44,721 ₪
14התקשרויות
משרד המשפטים
57,990 ₪
השתלמות שואה
יום סיור
הרצאה
אוזניות
השתלמות שואה
21,295 ₪
2התקשרויות
יום סיור
20,166 ₪
6התקשרויות
הרצאה
7,067 ₪
5התקשרויות
אוזניות
2,320 ₪
התקשרות אחת
אחרים
7,142 ₪
7התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
39,040 ₪
יום מורשת 2023 יד ושם
הרצאה ליום השואה 2.5.19
הרצאות ליום השואה 24.4.2017
הרצאה ליום השואה 12.04.2018
יום מורשת 2023 יד ושם
18,612 ₪
התקשרות אחת
הרצאה ליום השואה 2.5.19
6,000 ₪
התקשרות אחת
הרצאות ליום השואה 24.4.2017
5,400 ₪
התקשרות אחת
הרצאה ליום השואה 12.04.2018
5,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
4,028 ₪
6התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
33,130 ₪
השתתפות בהוצאה לאור ספר שואה
סיור
יום עיון
הזמנת מדריך וצפייה בסרט לציון יום השואה
השתתפות בהוצאה לאור ספר שואה
22,500 ₪
התקשרות אחת
סיור
7,390 ₪
6התקשרויות
יום עיון
1,890 ₪
2התקשרויות
הזמנת מדריך וצפייה בסרט לציון יום השואה
1,350 ₪
התקשרות אחת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
32,605 ₪
קורס פנימי
קורס בנושא זוגיות נבחרות בשואה.
הרצאה-יום השואה 02.05.2019
קורס פנימי
17,445 ₪
התקשרות אחת
קורס בנושא זוגיות נבחרות בשואה.
14,160 ₪
התקשרות אחת
הרצאה-יום השואה 02.05.2019
1,000 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
29,810 ₪
קורס בנושא שואה
סיורים והרצאות לעובדי המשרד
סיור עובדים ביד ושם
הרצאה ליום השואה
קורס בנושא שואה
15,800 ₪
התקשרות אחת
סיורים והרצאות לעובדי המשרד
3,268 ₪
התקשרות אחת
סיור עובדים ביד ושם
2,520 ₪
התקשרות אחת
הרצאה ליום השואה
2,130 ₪
2התקשרויות
אחרים
6,092 ₪
12התקשרויות
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
15,476 ₪
כניסה ליד ושם- שיכבת יא'
ביקור באתר יד ושם
יום עיון ביד ושם
ספרים
כניסה ליד ושם- שיכבת יא'
4,100 ₪
התקשרות אחת
ביקור באתר יד ושם
3,600 ₪
התקשרות אחת
יום עיון ביד ושם
3,240 ₪
התקשרות אחת
ספרים
2,286 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,250 ₪
4התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
14,332 ₪
הדרכה ביד ושם
סיור והדרכה כולל אוזניות ביד ושם 2.5.16
הרצאה ליום השואה
סיור והרצאות ליום השואה עבור השר+ופמלייתו21.4.15
הדרכה ביד ושם
6,432 ₪
התקשרות אחת
סיור והדרכה כולל אוזניות ביד ושם 2.5.16
5,900 ₪
התקשרות אחת
הרצאה ליום השואה
1,600 ₪
2התקשרויות
סיור והרצאות ליום השואה עבור השר+ופמלייתו21.4.15
400 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
11,620 ₪
סיור ביד ושם
הדרכת משלחות מחו"ל
מרצה כולל סרט עדות ליום השואה
מרצה מיד ושם לטקס יום השואה - רווחה
סיור ביד ושם
5,850 ₪
2התקשרויות
הדרכת משלחות מחו"ל
2,956 ₪
התקשרות אחת
מרצה כולל סרט עדות ליום השואה
1,000 ₪
התקשרות אחת
מרצה מיד ושם לטקס יום השואה - רווחה
850 ₪
התקשרות אחת
אחרים
963.5 ₪
3התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
10,965 ₪
יום עיון מטה
ביקור חניכות+מלווים ביד ושם בתאריך 12/12/16
ביקור נערות ביד ושם 14/12/21
יום עיון מטה
8,230 ₪
התקשרות אחת
ביקור חניכות+מלווים ביד ושם בתאריך 12/12/16
2,160 ₪
התקשרות אחת
ביקור נערות ביד ושם 14/12/21
575 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
9,726 ₪
סיור יד ושם
ביקור ביד ושם
הרצאה
סיור יד ושם
5,504 ₪
התקשרות אחת
ביקור ביד ושם
3,422 ₪
2התקשרויות
הרצאה
800 ₪
התקשרות אחת
הכנסת
8,270 ₪
סיור ביד ושם - כנס הפורום הבינלאומי של מרכזי מבקרים בפרלמנטים 22.11.22
סיור ביד ושם - משלחת של נאט"ו 5.7.22
קניית סיכות דש בדגם 'יזכור' לציון יום השואה והגבורה בטקס במשכן הכנסת
סיור ביד ושם - סמינר עובדי פרלמנטים 21.7.22
סיור ביד ושם - כנס הפורום הבינלאומי של מרכזי מבקרים בפרלמנטים 22.11.22
2,400 ₪
התקשרות אחת
סיור ביד ושם - משלחת של נאט"ו 5.7.22
1,296 ₪
התקשרות אחת
קניית סיכות דש בדגם 'יזכור' לציון יום השואה והגבורה בטקס במשכן הכנסת
1,250 ₪
התקשרות אחת
סיור ביד ושם - סמינר עובדי פרלמנטים 21.7.22
780 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,544 ₪
4התקשרויות
המשרד לשירותי דת
8,216 ₪
הרצאה ליום השואה
סיור לעובדים ביד ושם
גיבוש
.
הרצאה ליום השואה
3,700 ₪
4התקשרויות
סיור לעובדים ביד ושם
2,816 ₪
התקשרות אחת
גיבוש
850 ₪
התקשרות אחת
.
850 ₪
התקשרות אחת
משרד התקשורת
8,017 ₪
סיור יום השואה
סיור הכנה למשלחת לפולין 2018
יום עיון
סיור מקדים
סיור יום השואה
4,716 ₪
התקשרות אחת
סיור הכנה למשלחת לפולין 2018
3,001 ₪
התקשרות אחת
יום עיון
180 ₪
התקשרות אחת
סיור מקדים
120 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשוויון חברתי
7,913 ₪
הדרכה למסע לפולין
איסוף מידע היסטורי ממאגרי יד ושם
מפגש סיכום משלחת פולין
הרצאה ועדות של ניצולת שואה, עבור עובדי המשרד לשוו
הדרכה למסע לפולין
2,793 ₪
התקשרות אחת
איסוף מידע היסטורי ממאגרי יד ושם
2,300 ₪
התקשרות אחת
מפגש סיכום משלחת פולין
1,100 ₪
התקשרות אחת
הרצאה ועדות של ניצולת שואה, עבור עובדי המשרד לשוו
1,000 ₪
2התקשרויות
אחרים
720 ₪
2התקשרויות
רשות השירות הלאומי - אזרחי
7,830 ₪
סיור ביד ושם
הרצאה
הדרכה
יום הכנה למסע
סיור ביד ושם
4,000 ₪
התקשרות אחת
הרצאה
1,774 ₪
התקשרות אחת
הדרכה
1,600 ₪
התקשרות אחת
יום הכנה למסע
456 ₪
התקשרות אחת
משרד האנרגיה
7,700 ₪
סיכות זכרון לעובדי המשרד
הזמנת הרצאה ליום השואה 2019
סיכות זכרון לעובדי המשרד
6,700 ₪
2התקשרויות
הזמנת הרצאה ליום השואה 2019
1,000 ₪
התקשרות אחת
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
6,860 ₪
הרצאה וסיור במוזיאון+אוזניות לכל משתתף
סיור והדרכה לאורחי משלחת FIFA
הרצאה וסיור במוזיאון+אוזניות לכל משתתף
6,400 ₪
התקשרות אחת
סיור והדרכה לאורחי משלחת FIFA
460 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
6,600 ₪
ביקור עובדירשות המים ביד ושם
ביקור עובדירשות המים ביד ושם
6,600 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
6,020 ₪
ספרים
שירותי חניה
ספרים
4,900 ₪
התקשרות אחת
שירותי חניה
1,120 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
5,538 ₪
הרצאה "רפואה בשואה"
יום גיבוש
ביקור משלחת ברזיל
ביקור ד"ר פטריק הסקוט- נשיא FDI
הרצאה "רפואה בשואה"
1,000 ₪
התקשרות אחת
יום גיבוש
720 ₪
התקשרות אחת
ביקור משלחת ברזיל
552 ₪
התקשרות אחת
ביקור ד"ר פטריק הסקוט- נשיא FDI
540 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,726 ₪
7התקשרויות
משרד התיירות
4,792 ₪
הדרכה ואוזניות
סיור- יד ושם
השתלמות מו"ד
הדרכה ואוזניות
3,904 ₪
2התקשרויות
סיור- יד ושם
504 ₪
התקשרות אחת
השתלמות מו"ד
384 ₪
התקשרות אחת
רשות מקרקעי ישראל
3,000 ₪
הרצאות ליום השואה והגבורה
הדרכה
הרצאות ליום השואה והגבורה
2,200 ₪
התקשרות אחת
הדרכה
800 ₪
התקשרות אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
2,558 ₪
סיור במסגרת קורס מרכזים ליד ושם
סיור במסגרת קורס מרכזים ליד ושם
2,558 ₪
2התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
2,226 ₪
ביקור ביד ושם
ביקור ביד ושם
2,226 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה
2,204 ₪
הרצאה
ביקור ביד ושם - קורס נספחים
הרצאה
2,000 ₪
2התקשרויות
ביקור ביד ושם - קורס נספחים
204 ₪
התקשרות אחת
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
1,716 ₪
סיור ביד ושם ביום השואה לעובדי רשות שוק ההון
סיור ביד ושם ביום השואה לעובדי רשות שוק ההון
1,716 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
1,500 ₪
ציון יום השואה
הרצאה
ציון יום השואה
1,000 ₪
התקשרות אחת
הרצאה
500 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
1,391 ₪
סיור לימודי מנהל אזרחים ותיקים ביד ושם 1/6/2022
סיור לימודי מנהל אזרחים ותיקים ביד ושם 1/6/2022
1,391 ₪
התקשרות אחת
נתיב
1,150 ₪
סיור וירטואלי בנושא "חסידי אומות העולם"
סיור וירטואלי בנושא "חסידי אומות העולם"
1,150 ₪
התקשרות אחת
המשרד להגנת הסביבה
1,000 ₪
הרצאה בנושא ילדים בשואה - ההרצאה מיועדת לעובדי המשרד לציון יום השואה
הרצאה בנושא ילדים בשואה - ההרצאה מיועדת לעובדי המשרד לציון יום השואה
1,000 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
1,000 ₪
הרצאה ליום השואה
הרצאה ליום השואה
1,000 ₪
התקשרות אחת
מינהל התכנון
1,000 ₪
הרצאה
הרצאה
1,000 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
1,000 ₪
סדנא
סדנא
1,000 ₪
התקשרות אחת
רשות החשמל
919 ₪
סיור ביד ושם הכנה למסע לפולין
סיור ביד ושם הכנה למסע לפולין
919 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
720 ₪
ביקור ביד ושם
ביקור ביד ושם
720 ₪
התקשרות אחת
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
652 ₪
ביקור ביד ושם משתלמים
ביקור ביד ושם משתלמים
652 ₪
התקשרות אחת
משרד המדע והטכנולוגיה
460 ₪
סיור והדרכה לאורחי משלחת FIFA
סיור והדרכה לאורחי משלחת FIFA
460 ₪
התקשרות אחת