דלג לתוכן עיקרי
משרד ממשלתי

בית חולים ע"ש אידית וולפסון

מספר תאגיד
500107438
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 63,700 ₪
בית חולים ע"ש אידית וולפסון היא משרד ממשלתי (מספר תאגיד: 500107438)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבריאות
1,357,175 ₪
בדיקות מעבדה
קניית
הכשרה בתזונה
ביצוע בדיקות שתן
בדיקות מעבדה
847,460 ₪
8התקשרויות
קניית
182,479 ₪
4התקשרויות
הכשרה בתזונה
128,483 ₪
4התקשרויות
ביצוע בדיקות שתן
62,775 ₪
התקשרות אחת
אחרים
135,978 ₪
5התקשרויות
שירות בתי הסוהר
281,619 ₪
בדיקות ואמבלטורי לאסירים
שירותים אמבולטוריים, מיון ובדיקות מעבדה
אשפוז אסירים
שירותי מיון ואמבולטורי לאסירים
בדיקות ואמבלטורי לאסירים
96,976 ₪
התקשרות אחת
שירותים אמבולטוריים, מיון ובדיקות מעבדה
96,694 ₪
התקשרות אחת
אשפוז אסירים
68,739 ₪
התקשרות אחת
שירותי מיון ואמבולטורי לאסירים
19,210 ₪
התקשרות אחת