דלג לתוכן עיקרי
משרד ממשלתי

משרד הפנים/המשרד הראשי

מספר תאגיד
500102546
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 33,300 ₪
משרד הפנים/המשרד הראשי היא משרד ממשלתי (מספר תאגיד: 500102546)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
מינהל התכנון
2,597,320 ₪
רישיונות מיקרוסופט
העברת תקציב מתקנת מחשוב למשרד הפנים
תקנת תפעול
רישיונות מיקרוסופט
1,562,999 ₪
התקשרות אחת
העברת תקציב מתקנת מחשוב למשרד הפנים
809,321 ₪
התקשרות אחת
תקנת תפעול
225,000 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
600,676 ₪
השתתפות בחשמל
השתתפות בחשמל
600,676 ₪
4התקשרויות
שירות בתי הסוהר
240,000 ₪
תחזוקה לשנת 2018 - מערכת רותם
תחזוקת מערכת רותם 2019
שירותי אחזקת תוכנת מערכת "רותם" לשנת 2017 למנהל טכ
תחזוקה לשנת 2018 - מערכת רותם
80,000 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת מערכת רותם 2019
80,000 ₪
התקשרות אחת
שירותי אחזקת תוכנת מערכת "רותם" לשנת 2017 למנהל טכ
80,000 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשירותי דת
33,300 ₪
שינוע 3 מכולות קירור
שינוע 3 מכולות קירור
33,300 ₪
התקשרות אחת
משרד החוץ
15,000 ₪
אירוע לעידוד הסובלנות וקירוב הלבבות בין העדות הדתיות בישראל בכנסת
אירוע לעידוד הסובלנות וקירוב הלבבות בין העדות הדתיות בישראל בכנסת
15,000 ₪
התקשרות אחת
רשות המסים בישראל
8,103 ₪
תשלום חשמל לשנת 2015
תשלום חשמל לשנת 2015
8,103 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
8,000 ₪
תשלום יחסי לארוע עידוד הסובלנות בכנסת
תשלום יחסי לארוע עידוד הסובלנות בכנסת
8,000 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
966 ₪
צריכת חשמל קפלן 2 ירושלים
צריכת חשמל קפלן 2 ירושלים
966 ₪
התקשרות אחת