דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד הבריאות/המשרד הראשי

#500100904

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות1,205,916
משרד הבריאות/המשרד הראשי היא משרד ממשלתי (מספר תאגיד: 500100904)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד העלייה והקליטה
105,247,754 ₪
השתתפות במשרד הבריאות-תעסוקת עולים
השתתפות במשרד
השתתפות במימון העסקת
העסקת סטז'רים ברפואה
השתתפות במשרד הבריאות-תעסוקת עולים
30,368,936 ₪
8תמיכות
השתתפות במשרד
16,087,576 ₪
13תמיכות
השתתפות במימון העסקת
6,407,306 ₪
2התקשרויות
העסקת סטז'רים ברפואה
6,157,131 ₪
2התקשרויות
אחרים
46,226,804 ₪
59התקשרויות ותמיכות
מ.האוצר - מטה החשב הכללי
79,494,718 ₪
השתתפות במשרד
ועדות רפואיות לנפגעי הקרנות
השתתפות במשרד
79,258,263 ₪
10תמיכות
ועדות רפואיות לנפגעי הקרנות
236,455 ₪
תמיכה אחת
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
6,548,546 ₪
הסכם עם משרד הבריאות
הסכם הבנות עם משרד הבריאות לשנת 2017
השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה 2017
העברה למשרד הבריאות אלימות
הסכם עם משרד הבריאות
4,581,230 ₪
התקשרות אחת
הסכם הבנות עם משרד הבריאות לשנת 2017
636,316 ₪
התקשרות אחת
השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה 2017
632,000 ₪
התקשרות אחת
העברה למשרד הבריאות אלימות
412,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
287,000 ₪
3התקשרויות
משרד החינוך
3,752,259 ₪
תכנית למניעת איידס בעדה האתיופית
משרד הבריאות
ועדת ערר- תל השומר
מענקים להצטידות כיתות
תכנית למניעת איידס בעדה האתיופית
1,955,500 ₪
4התקשרויות
משרד הבריאות
1,274,927 ₪
20התקשרויות
ועדת ערר- תל השומר
188,600 ₪
111התקשרויות
מענקים להצטידות כיתות
165,200 ₪
תמיכה אחת
אחרים
168,032 ₪
7התקשרויות ותמיכות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
1,511,254 ₪
הסכם עם משרד הבריאות
השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה 2019
רפואית-
הסכם עם משרד הבריאות
876,254 ₪
התקשרות אחת
השתתפות ברכישת מכשירי שמיעה 2019
632,000 ₪
התקשרות אחת
רפואית-
3,000 ₪
2התקשרויות
משרד המשפטים
1,400,000 ₪
צילומים
צילומים
1,400,000 ₪
3התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
617,260 ₪
הפעלת ההרשם למחלות תעסוקתיות במשרד הבריאות
הפעלת ההרשם למחלות תעסוקתיות במשרד הבריאות
617,260 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה
513,275 ₪
טיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית
טיפול בקטינים נפגעי אלימות מינית
513,275 ₪
תמיכה אחת
שירות בתי הסוהר
392,770 ₪
רשיון למע' אופק
ועדות ערר לסוהרים
רשיון למע' אופק
379,270 ₪
2התקשרויות
ועדות ערר לסוהרים
13,500 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
374,000 ₪
מערך מידע 2017 - כלי ירי
השתתפות מערך מידע אשפג בריאות הנפש 2016
מערך מידע 2017 - כלי ירי
187,000 ₪
התקשרות אחת
השתתפות מערך מידע אשפג בריאות הנפש 2016
187,000 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
348,235 ₪
הדרכה פרטנית
קורס
לימודים
הכנה לפרישה + אורה ליליה+בן זוג
הדרכה פרטנית
314,783 ₪
5התקשרויות
קורס
14,200 ₪
5התקשרויות
לימודים
9,862 ₪
התקשרות אחת
הכנה לפרישה + אורה ליליה+בן זוג
2,700 ₪
התקשרות אחת
אחרים
6,690 ₪
5התקשרויות
משרד החוץ
343,437 ₪
הזמנה מהסבה
חיסונים לשליחי המשרד ומשפחותיהם לשנת 2019
חיסונים לעובדים
איתן קוקה - ועדת ערער
הזמנה מהסבה
240,661 ₪
התקשרות אחת
חיסונים לשליחי המשרד ומשפחותיהם לשנת 2019
76,876 ₪
2התקשרויות
חיסונים לעובדים
24,400 ₪
התקשרות אחת
איתן קוקה - ועדת ערער
1,500 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
153,582 ₪
בדיקות סלמונלה
בידקות שחפת
ועדה רפואית ערר
רכישת כימיקלים
בדיקות סלמונלה
147,908 ₪
3התקשרויות
בידקות שחפת
3,285 ₪
התקשרות אחת
ועדה רפואית ערר
1,500 ₪
התקשרות אחת
רכישת כימיקלים
889 ₪
התקשרות אחת
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
95,976 ₪
בדיקות
בדיקות
95,976 ₪
התקשרות אחת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
21,500 ₪
רכישת קובץ
ועדה רפואית-ערר
רכישת קובץ
20,000 ₪
2התקשרויות
ועדה רפואית-ערר
1,500 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
4,500 ₪
ועדה רפואית
תשלום עבור ועדת ערר רפואית ע"ש בן שושן מרים מחוזי ב"ש
ועדה רפואית
3,000 ₪
2התקשרויות
תשלום עבור ועדת ערר רפואית ע"ש בן שושן מרים מחוזי ב"ש
1,500 ₪
התקשרות אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
4,500 ₪
רפואית
רפואית
4,500 ₪
3התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
4,420 ₪
שירותי בקרה
ועדת ערר רפואית
שירותי בקרה
2,920 ₪
התקשרות אחת
ועדת ערר רפואית
1,500 ₪
התקשרות אחת
הרשות הארצית לכבאות והצלה
3,722 ₪
רפואית לעובד
רפואית לעובד
3,722 ₪
3התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
3,000 ₪
ועדה רפואית ערר - בי"ד ת"א
ועדה רפואית ער"ר - ת"א
ועדה רפואית ערר - בי"ד ת"א
1,500 ₪
התקשרות אחת
ועדה רפואית ער"ר - ת"א
1,500 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
1,500 ₪
ועדה רפואית
ועדה רפואית
1,500 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
1,500 ₪
ועדה רפואית
ועדה רפואית
1,500 ₪
התקשרות אחת
משרד הפנים
1,500 ₪
ועדת ערר עבור עובד באגף עדות
ועדת ערר עבור עובד באגף עדות
1,500 ₪
התקשרות אחת
שירות התעסוקה הישראלי
1,500 ₪
ועדת ערר עובדת השירות
ועדת ערר עובדת השירות
1,500 ₪
התקשרות אחת