דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פסטין מנגמנט קורפ

#500432034

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
פסטין מנגמנט קורפ היא חברת חוץ (מספר תאגיד: 500432034)