דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רמת החייל אקויטיס אל.אל.סי.

#500420674

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות165,797
רמת החייל אקויטיס אל.אל.סי. היא חברת חוץ (מספר תאגיד: 500420674)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האוצר
297,558 ₪
שירותי חניה-ר.לזכויות ניצולי השואה מחוז חיפה
תחזוקה-ר.לזכויות ניצולי השואה בחיפה
תחזוקת מבנה-בית צים פל-ים 7 חיפה
שירותי תחזוקה - ר.ניצולי שואה חיפה לשנת 2018
שירותי חניה-ר.לזכויות ניצולי השואה מחוז חיפה
79,788 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה-ר.לזכויות ניצולי השואה בחיפה
78,860 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת מבנה-בית צים פל-ים 7 חיפה
78,702 ₪
התקשרות אחת
שירותי תחזוקה - ר.ניצולי שואה חיפה לשנת 2018
60,209 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשוויון חברתי
165,797 ₪
ניהול ותחזוקה +חניות - חיפה
שירותי חניה-ר.לזכויות ניצולי השואה מחוז חיפה
שירותי כיבוד
ניהול ותחזוקה +חניות - חיפה
83,357 ₪
התקשרות אחת
שירותי חניה-ר.לזכויות ניצולי השואה מחוז חיפה
80,408 ₪
התקשרות אחת
שירותי כיבוד
2,033 ₪
התקשרות אחת