דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קוטה בסק סא

#500400254

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
קוטה בסק סא היא חברת חוץ (מספר תאגיד: 500400254)