דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קרן מלגות ע"ש חיה אוסטרן פוקס-באוניברסיטת בר-אילן

#590041117

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
קרן מלגות ע"ש חיה אוסטרן פוקס-באוניברסיטת בר-אילן היא הקדש (מספר תאגיד: 590041117)