דלג לתוכן עיקרי
הקדש

ויליץ אלכסנדר ומרגרטה - קרן נאמנות על שמם

מספר תאגיד
590008918
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
ויליץ אלכסנדר ומרגרטה - קרן נאמנות על שמם היא הקדש (מספר תאגיד: 590008918)