דלג לתוכן עיקרי
הקדש

מילגרום מנדיל הרב לטובת ישיבת שפת אמת בירושלים

מספר תאגיד
590000733
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
מילגרום מנדיל הרב לטובת ישיבת שפת אמת בירושלים היא הקדש (מספר תאגיד: 590000733)