דלג לתוכן עיקרי
אגודה שיתופית

גורן הצפון - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מספר תאגיד
570062562
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
גורן הצפון - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ היא אגודה שיתופית (מספר תאגיד: 570062562)