דלג לתוכן עיקרי
אגודה שיתופית

עיבודים משמר השרון - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

מספר תאגיד
570053348
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
עיבודים משמר השרון - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ היא אגודה שיתופית (מספר תאגיד: 570053348)