דלג לתוכן עיקרי
אגודה שיתופית

עסקי הרדוף אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

מספר תאגיד
570046524
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
עסקי הרדוף אגודה חקלאית שיתופית בע"מ היא אגודה שיתופית (מספר תאגיד: 570046524)