דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מאגרי אשר אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ

#570030916

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות17,877,165
מאגרי אשר אגודת מים שיתופית חקלאית בע"מ היא אגודה שיתופית (מספר תאגיד: 570030916)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות המים
169,214,216 ₪
מענקים למפעלי קולחין להמרה
מענקים להקמת מפעלי קולחין
מענקים בהתאם לה"מ הסכמים ופסדים
פיתוח מפעלי קולחין
מענקים למפעלי קולחין להמרה
114,873,070 ₪
24תמיכות
מענקים להקמת מפעלי קולחין
36,463,981 ₪
17תמיכות
מענקים בהתאם לה"מ הסכמים ופסדים
16,295,381 ₪
2תמיכות
פיתוח מפעלי קולחין
1,462,626 ₪
2תמיכות
אחרים
119,158 ₪
תמיכה אחת