דלג לתוכן עיקרי
אגודה שיתופית
מגדל העמק 19315 ת.ד: 73 מיקוד ת.ד: 23100
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אבוקדו העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

#570025882

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
אבוקדו העמק - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ היא אגודה שיתופית (מספר תאגיד: 570025882)