דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חדיד - מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות חקלאית שית' בע"מ

#570013722

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות32,173
חדיד - מושב עובדים של הפועל המזרחי להתישבות חקלאית שית' בע"מ היא אגודה שיתופית (מספר תאגיד: 570013722)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות המים
59,399 ₪
הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות
הנחה בתעריפי מים לאוכלוסיות מיוחדות
59,399 ₪
9תמיכות