דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מלם מערכות בע״מ

#520044041

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות458,244,821
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1982-10-01
ישראלית חברה פרטית
פעילה


גיסין אבשלום 53, פתח תקווה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות המסים בישראל
307,441,229 ₪
שירותים
שירותי כ"א
תחזוקת מערכת שער עולמי
תחזוקה
שירותים
103,061,984 ₪
36התקשרויות
שירותי כ"א
42,651,594 ₪
8התקשרויות
תחזוקת מערכת שער עולמי
37,205,591 ₪
7התקשרויות
תחזוקה
25,313,022 ₪
התקשרות אחת
אחרים
99,209,039 ₪
29התקשרויות
משרד הבריאות
121,714,484 ₪
מ-רכש שירותי מחשוב תיחור
אג"ם
פרויקט גפ"ן - הסבות נתונים במערכות SAP
פיתוח מערכת למכשירי שיקום וניידות
מ-רכש שירותי מחשוב תיחור
63,664,891 ₪
88התקשרויות
אג"ם
24,723,913 ₪
23התקשרויות
פרויקט גפ"ן - הסבות נתונים במערכות SAP
4,200,813 ₪
8התקשרויות
פיתוח מערכת למכשירי שיקום וניידות
3,617,926 ₪
3התקשרויות
אחרים
25,506,940 ₪
70התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
57,233,090 ₪
תחזוקת מערכת בינה והשמה
הפעלת מערכת בינה והשמה
צוות תכניתנים
עבור 6 מתכנתים לבינה והשמה ולמרחב המקוון שנת 2015
תחזוקת מערכת בינה והשמה
33,309,351 ₪
2התקשרויות
הפעלת מערכת בינה והשמה
12,627,109 ₪
התקשרות אחת
צוות תכניתנים
5,323,434 ₪
4התקשרויות
עבור 6 מתכנתים לבינה והשמה ולמרחב המקוון שנת 2015
1,818,076 ₪
התקשרות אחת
אחרים
4,155,120 ₪
27התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
48,411,386 ₪
מיקור חוץ
המשך התקשרות
לשימוש המשרד לבט"פ-
נותני שירותי כ"א
מיקור חוץ
17,607,409 ₪
6התקשרויות
המשך התקשרות
14,911,268 ₪
10התקשרויות
לשימוש המשרד לבט"פ-
9,974,380 ₪
7התקשרויות
נותני שירותי כ"א
5,848,698 ₪
6התקשרויות
אחרים
69,633 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
47,480,181 ₪
נותני שירותי מיחשוב -מרכבה
נותני שירות-מרכבה-כח אדם
נותני שירות מיחשוב-מערכות מידע
הפקת תלושי שכר לחודשיים ב2015
נותני שירותי מיחשוב -מרכבה
17,939,657 ₪
2התקשרויות
נותני שירות-מרכבה-כח אדם
10,126,281 ₪
4התקשרויות
נותני שירות מיחשוב-מערכות מידע
6,616,444 ₪
2התקשרויות
הפקת תלושי שכר לחודשיים ב2015
4,741,428 ₪
התקשרות אחת
אחרים
8,056,371 ₪
25התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
40,451,889 ₪
העסקת עובדים חיצוניים
ותחזוקה
כוח אדם
שירותי מחשוב
העסקת עובדים חיצוניים
16,564,371 ₪
17התקשרויות
ותחזוקה
15,239,105 ₪
9התקשרויות
כוח אדם
5,157,632 ₪
3התקשרויות
שירותי מחשוב
3,017,938 ₪
התקשרות אחת
אחרים
472,843 ₪
10התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
31,126,436 ₪
נאמני מחשוב
מערכת ניהול ידע 2015 - אופציה שנה שלישית
מערכת ניהול ידע 2019 - תחזוקה, פיתוחים ושעות מומחה לעריכת תוכן - מימוש אופציה שנה רביעית
בדיקת תלושי שכר
נאמני מחשוב
30,007,534 ₪
4התקשרויות
מערכת ניהול ידע 2015 - אופציה שנה שלישית
337,019 ₪
התקשרות אחת
מערכת ניהול ידע 2019 - תחזוקה, פיתוחים ושעות מומחה לעריכת תוכן - מימוש אופציה שנה רביעית
327,903 ₪
התקשרות אחת
בדיקת תלושי שכר
211,202 ₪
התקשרות אחת
אחרים
242,778 ₪
4התקשרויות
משרד החינוך
24,807,105 ₪
מממ-2009-1 שירותי כ"א מחשוב
תחזוקת מערכת תלמוד ושיפורים ושינויים לשנת 2016
הפקת תלושי שכר
שירותי הדפסה 2015
מממ-2009-1 שירותי כ"א מחשוב
21,694,512 ₪
4התקשרויות
תחזוקת מערכת תלמוד ושיפורים ושינויים לשנת 2016
1,716,253 ₪
התקשרות אחת
הפקת תלושי שכר
600,036 ₪
התקשרות אחת
שירותי הדפסה 2015
259,725 ₪
התקשרות אחת
אחרים
536,579 ₪
9התקשרויות
משרד הפנים
24,362,380 ₪
תפעול וניהול תשתיות מחשוב ותמיכה בישומים, עבור משרד הפנים מכרז 45/2018
הזמנה עבור ספק זוכה במכרז 28/2012 לאפיון, הקמה ותחזוקה של מערכת
העסקת עובדי בתי תוכנה
הקמה ותחזוקה של מערכת לניהול בחירות ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות מכרז 5/2019
תפעול וניהול תשתיות מחשוב ותמיכה בישומים, עבור משרד הפנים מכרז 45/2018
13,784,190 ₪
2התקשרויות
הזמנה עבור ספק זוכה במכרז 28/2012 לאפיון, הקמה ותחזוקה של מערכת
5,113,374 ₪
התקשרות אחת
העסקת עובדי בתי תוכנה
3,277,834 ₪
2התקשרויות
הקמה ותחזוקה של מערכת לניהול בחירות ברשויות מקומיות ומועצות אזוריות מכרז 5/2019
1,863,196 ₪
התקשרות אחת
אחרים
323,785 ₪
6התקשרויות
מינהל התכנון
16,464,672 ₪
יישומי ליבה עבור אגף מערכות מידע
פיתוח ותחזוקת מערכת תכנון זמין מנהל
הזמנת שירותי בתי תכנה שנת
הזמנת שירותי בתי תכנה עד 30.6.20
יישומי ליבה עבור אגף מערכות מידע
6,937,636 ₪
התקשרות אחת
פיתוח ותחזוקת מערכת תכנון זמין מנהל
4,464,169 ₪
2התקשרויות
הזמנת שירותי בתי תכנה שנת
2,875,329 ₪
2התקשרויות
הזמנת שירותי בתי תכנה עד 30.6.20
1,877,615 ₪
התקשרות אחת
אחרים
309,923 ₪
4התקשרויות
הכנסת
15,109,751 ₪
מיקור חוץ בתחום
מיקור חוץ
שרותי מיקור חוץ למערכות המיחשוב לשנת 2022
שירותי תפעול תחזוקה ופיתוח של מערכות המחשוב לשנת 2019
מיקור חוץ בתחום
5,699,922 ₪
3התקשרויות
מיקור חוץ
2,909,264 ₪
2התקשרויות
שרותי מיקור חוץ למערכות המיחשוב לשנת 2022
1,888,860 ₪
התקשרות אחת
שירותי תפעול תחזוקה ופיתוח של מערכות המחשוב לשנת 2019
1,593,871 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,017,833 ₪
13התקשרויות
המשרד לשירותי דת
14,631,393 ₪
אפיון ופיתוח תכנית אב למחשוב אבני דרך
הפעלת מרכז תמיכה (HELP DESK) עבור פרויקט שירת הים
רכישת שירותי הדרכה עבור שירת הים
שירת הים
אפיון ופיתוח תכנית אב למחשוב אבני דרך
6,506,068 ₪
3התקשרויות
הפעלת מרכז תמיכה (HELP DESK) עבור פרויקט שירת הים
3,398,258 ₪
2התקשרויות
רכישת שירותי הדרכה עבור שירת הים
984,079 ₪
התקשרות אחת
שירת הים
828,828 ₪
2התקשרויות
אחרים
2,914,160 ₪
10התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
14,021,169 ₪
הארכת ההתקשרות של קבלת שירותי מחשוב עבור האגף מערכות מידע לשנת
הפקת תלושי שכר
הארכת ההתקשרות של קבלת שירותי מחשוב עבור האגף מערכות מידע לשנת
13,983,636 ₪
6התקשרויות
הפקת תלושי שכר
37,533 ₪
התקשרות אחת
משרד ראש הממשלה
12,229,256 ₪
העסקת עובדים חיצונים
שירותי כ"א
נותני שירותים
המשך התקשרות
העסקת עובדים חיצונים
6,128,703 ₪
7התקשרויות
שירותי כ"א
3,757,900 ₪
3התקשרויות
נותני שירותים
1,868,331 ₪
3התקשרויות
המשך התקשרות
354,583 ₪
התקשרות אחת
אחרים
119,739 ₪
8התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
8,993,451 ₪
נותני שירות מקצועיים לפי מכרז מממ-1-2009
תפעול ותחזוקת תשתית התקשוב
שירותי תחזוקה, אחריות ועדכון גרסאות - תוכנת SQR
שירותי תחזוקה, אחריות ועדכון גרסאות לרישיונות של תוכנת SQR
נותני שירות מקצועיים לפי מכרז מממ-1-2009
5,058,086 ₪
3התקשרויות
תפעול ותחזוקת תשתית התקשוב
3,760,228 ₪
התקשרות אחת
שירותי תחזוקה, אחריות ועדכון גרסאות - תוכנת SQR
87,569 ₪
התקשרות אחת
שירותי תחזוקה, אחריות ועדכון גרסאות לרישיונות של תוכנת SQR
87,569 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
8,837,902 ₪
מכרז 66/2016 מדע"ר
הסכם שירותי מחשוב (כ"א במיקור חוץ)
עיבוד שכר 2015
תחזוקה שנתית מכס נתוני יצוא - מלמ מערכות
מכרז 66/2016 מדע"ר
7,608,251 ₪
התקשרות אחת
הסכם שירותי מחשוב (כ"א במיקור חוץ)
540,223 ₪
2התקשרויות
עיבוד שכר 2015
272,815 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה שנתית מכס נתוני יצוא - מלמ מערכות
152,205 ₪
5התקשרויות
אחרים
264,408 ₪
9התקשרויות
משרד החוץ
7,490,579 ₪
שרותי מרכז תמיכה מרכבה 31.12.19-01.01.19
מרכז תמיכה במרכב"ה
שרותי מרכז תמיכה מרכבה 1/12/17-31/12/18
תשלום שירותי תקשוב -מרכבה HR
שרותי מרכז תמיכה מרכבה 31.12.19-01.01.19
2,585,027 ₪
2התקשרויות
מרכז תמיכה במרכב"ה
2,236,538 ₪
התקשרות אחת
שרותי מרכז תמיכה מרכבה 1/12/17-31/12/18
1,816,138 ₪
התקשרות אחת
תשלום שירותי תקשוב -מרכבה HR
415,037 ₪
2התקשרויות
אחרים
437,838 ₪
9התקשרויות
המשרד לשוויון חברתי
5,937,131 ₪
נותני שירותי מחשוב - צוות סיסטם ו-DBA לשנת
שעות עבור שינויים במערכת
שעות שו"ש
שי לשבועות
נותני שירותי מחשוב - צוות סיסטם ו-DBA לשנת
5,788,826 ₪
7התקשרויות
שעות עבור שינויים במערכת
49,433 ₪
2התקשרויות
שעות שו"ש
36,048 ₪
התקשרות אחת
שי לשבועות
18,705 ₪
התקשרות אחת
אחרים
44,120 ₪
5התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
5,887,405 ₪
בתי תוכנה
רכישת קבצים
שירותי תמיכה
תלושי שכר
בתי תוכנה
2,614,252 ₪
3התקשרויות
רכישת קבצים
2,023,657 ₪
15התקשרויות
שירותי תמיכה
881,548 ₪
התקשרות אחת
תלושי שכר
253,603 ₪
התקשרות אחת
אחרים
114,345 ₪
6התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
5,810,101 ₪
שירותי מחשוב
הכנת תלושי שכר לשנת 2015
בנק שעות
שירותי מחשוב
5,417,285 ₪
2התקשרויות
הכנת תלושי שכר לשנת 2015
390,944 ₪
2התקשרויות
בנק שעות
1,872 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
5,389,037 ₪
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה למחצית ראשונה
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה
הנפקת תלושי שכר משרד המשפטים 2015
חריגה במכסת שעות העבודה שהוקצתה למחצית שנייה 2020"
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה למחצית ראשונה
3,108,297 ₪
4התקשרויות
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה
1,227,483 ₪
2התקשרויות
הנפקת תלושי שכר משרד המשפטים 2015
1,041,454 ₪
2התקשרויות
חריגה במכסת שעות העבודה שהוקצתה למחצית שנייה 2020"
9,685 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,118 ₪
התקשרות אחת
משרד התקשורת
3,742,004 ₪
כח אדם SOC
תוכנה
תחזוקת מערכת
תחזוקה
כח אדם SOC
2,309,302 ₪
2התקשרויות
תוכנה
1,106,349 ₪
5התקשרויות
תחזוקת מערכת
182,585 ₪
5התקשרויות
תחזוקה
70,628 ₪
2התקשרויות
אחרים
73,140 ₪
3התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
3,438,497 ₪
מלם מערכות בע"מ - מממ 1/2009
הספקת שירותי מחשוב
הפקת תלושי משכורת
מלם מערכות בע"מ - מממ 1/2009
1,928,520 ₪
4התקשרויות
הספקת שירותי מחשוב
1,346,387 ₪
3התקשרויות
הפקת תלושי משכורת
163,591 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי המשפט
2,727,251 ₪
תלושי שכר
תחזוקת מתקן נט המשפט
בעלי תפקיד כ"א מחשוב
שרותי כא מחשוב
תלושי שכר
1,190,635 ₪
2התקשרויות
תחזוקת מתקן נט המשפט
642,943 ₪
התקשרות אחת
בעלי תפקיד כ"א מחשוב
312,209 ₪
התקשרות אחת
שרותי כא מחשוב
260,353 ₪
התקשרות אחת
אחרים
321,112 ₪
3התקשרויות
המרכז למיפוי ישראל
2,369,292 ₪
נותני שרותי מחשוב
כ"א בתי תוכנה שנת 2020
נותני שרותי מחשוב
1,677,352 ₪
8התקשרויות
כ"א בתי תוכנה שנת 2020
691,940 ₪
2התקשרויות
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
2,126,649 ₪
התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים
נותני שירותי כ"א שנת
התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים
1,273,567 ₪
התקשרות אחת
נותני שירותי כ"א שנת
853,082 ₪
2התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
1,624,876 ₪
שירותי כוח אדם
הפקת תלושי שכר לעובדי הרשות 2015 .
שירותי מחשוב כ"א
החזר כספי לספק - אי זכייה במכרז רותם-רעות
שירותי כוח אדם
606,506 ₪
5התקשרויות
הפקת תלושי שכר לעובדי הרשות 2015 .
536,181 ₪
5התקשרויות
שירותי מחשוב כ"א
332,189 ₪
התקשרות אחת
החזר כספי לספק - אי זכייה במכרז רותם-רעות
150,000 ₪
התקשרות אחת
הנהלת בתי הדין הרבניים
1,474,505 ₪
שירות ותחזוקה למערכות מידע
שעות אחראי פיתוח ואפליקציה
הפקת תלושי שכר לשנת 2016
שירות ותחזוקה למערכות מידע
1,255,644 ₪
2התקשרויות
שעות אחראי פיתוח ואפליקציה
117,970 ₪
התקשרות אחת
הפקת תלושי שכר לשנת 2016
100,891 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
1,144,115 ₪
נאמני מחשוב
אפיון ויצוא קבצים למערכת סער
הסבת מסמכים ממערכת דוקס למערכת סע"ר
נאמני מחשוב
1,127,407 ₪
7התקשרויות
אפיון ויצוא קבצים למערכת סער
8,518 ₪
התקשרות אחת
הסבת מסמכים ממערכת דוקס למערכת סע"ר
8,190 ₪
התקשרות אחת
משרד האנרגיה
898,000 ₪
קבלת שרותי פרויקט פיתוח
נתוני ייבוא דלק ומוצריו
אספקת נתוני יבוא נפט ומוצריו
הוצאות מלאי דלקים
קבלת שרותי פרויקט פיתוח
722,208 ₪
5התקשרויות
נתוני ייבוא דלק ומוצריו
84,813 ₪
3התקשרויות
אספקת נתוני יבוא נפט ומוצריו
59,337 ₪
התקשרות אחת
הוצאות מלאי דלקים
31,643 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
895,120 ₪
שירותי מחשוב.
שירותי מחשוב.
895,120 ₪
4התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
610,536 ₪
פיתוח מודל תעסוקה
נותן שירותי מיחשוב- ויטאלי
הפקת תלושי שכר עבור עובדי המנהא"ז
פיתוח מודל תעסוקה
412,960 ₪
התקשרות אחת
נותן שירותי מיחשוב- ויטאלי
158,892 ₪
3התקשרויות
הפקת תלושי שכר עבור עובדי המנהא"ז
38,685 ₪
2התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
560,570 ₪
מלם התוכנית הלאומית
התכנית הלאומית לילדים לטיפול בילדים ונוער בסיכון
מלם התוכנית הלאומית
489,371 ₪
2התקשרויות
התכנית הלאומית לילדים לטיפול בילדים ונוער בסיכון
71,199 ₪
התקשרות אחת
נציבות שירות המדינה
501,605 ₪
נותן שירותים
טיוב נתונים
נותן שירותים
414,208 ₪
3התקשרויות
טיוב נתונים
87,397 ₪
2התקשרויות
משרד הכלכלה
463,610 ₪
תשלום למלם מערכות בע"מ הפקת תלושי שכר
תשלום חוב
אספקת מידע
דוח נתוני ניצול מכסות יבוא לשנת 2016 - בקובץ אקסל
תשלום למלם מערכות בע"מ הפקת תלושי שכר
384,848 ₪
התקשרות אחת
תשלום חוב
65,487 ₪
התקשרות אחת
אספקת מידע
5,160 ₪
התקשרות אחת
דוח נתוני ניצול מכסות יבוא לשנת 2016 - בקובץ אקסל
3,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
5,115 ₪
2התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
446,708 ₪
הנפקת תשלושי שכר
שירותי
כניסה לבקר תקשורת
מערכת רכבית
הנפקת תשלושי שכר
316,572 ₪
התקשרות אחת
שירותי
75,251 ₪
2התקשרויות
כניסה לבקר תקשורת
22,906 ₪
2התקשרויות
מערכת רכבית
21,996 ₪
2התקשרויות
אחרים
9,982 ₪
התקשרות אחת
משרד התרבות והספורט
278,920 ₪
הזמנה עבור נותני השירותים
הדפסת תלושי שכר 2015
בנק שעות ל-DBA עבור שרתי ה-SQL במשרד
הזמנה עבור נותני השירותים
255,930 ₪
2התקשרויות
הדפסת תלושי שכר 2015
21,876 ₪
התקשרות אחת
בנק שעות ל-DBA עבור שרתי ה-SQL במשרד
1,114 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
247,761 ₪
תלושי שכר נילווים 2015
תלושי שכר נילווים 2015
247,761 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
191,107 ₪
הסכם מסגרת לאספקת שירות כולל למערכות של התכנית הלאומית לילדים ונוער ב
שרותי הקלדת נתונים
הסכם מסגרת לאספקת שירות כולל למערכות של התכנית הלאומית לילדים ונוער ב
121,451 ₪
2התקשרויות
שרותי הקלדת נתונים
69,656 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
187,238 ₪
שירותי התקשרות נותני שירותי מחשוב
העסקת עובד מחשוב
שירותי התקשרות נותני שירותי מחשוב
115,745 ₪
התקשרות אחת
העסקת עובד מחשוב
71,493 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
123,979 ₪
מלם התוכנית הלאומית
מלם התוכנית הלאומית
123,979 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
118,498 ₪
שכר נותני שירות אזרחי חברת מלמ ל 32 עובדים
תחזוקה למלמ- ממשקי מערכת שכר מלמ - לפי ת"ע איש קשר: מיכל לייזרוביץ
תחזוקה למלמ- 5 ממשקי מערכת שכר מלמ - לפי ת"ע - תחזוקה מ 01.06.2019-31/05/2020
הזמנה מהסבה
שכר נותני שירות אזרחי חברת מלמ ל 32 עובדים
42,405 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה למלמ- ממשקי מערכת שכר מלמ - לפי ת"ע איש קשר: מיכל לייזרוביץ
29,250 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה למלמ- 5 ממשקי מערכת שכר מלמ - לפי ת"ע - תחזוקה מ 01.06.2019-31/05/2020
29,250 ₪
התקשרות אחת
הזמנה מהסבה
17,593 ₪
2התקשרויות
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
88,973 ₪
הפקת תלושי שכר
הפקת תלושי שכר
88,973 ₪
2התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
57,159 ₪
עבור חילול תלושי שכר
בנק שעות DBA
עבור חילול תלושי שכר
54,416 ₪
התקשרות אחת
בנק שעות DBA
2,743 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
28,731 ₪
אספקת מערכת
חידוש תחזוקת COLD
תחזוקת מערכת
אספקת מערכת
18,185 ₪
התקשרות אחת
חידוש תחזוקת COLD
5,278 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת מערכת
5,268 ₪
התקשרות אחת
המדפיס הממשלתי
23,913 ₪
הפקת תלושים
תשלומי שכר
הפקת תלושים
23,868 ₪
התקשרות אחת
תשלומי שכר
44.55 ₪
התקשרות אחת
רשות החשמל
10,903 ₪
תלושי שכר עבור העובדים
תלושי שכר עבור העובדים
10,903 ₪
התקשרות אחת
משרד התיירות
7,324 ₪
טכנאי
טכנאי
7,324 ₪
2התקשרויות
רשות ההגבלים העסקיים
3,362 ₪
תחזוקת מערכת שכר
תחזוקת מערכת שכר
3,362 ₪
התקשרות אחת
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
2,061 ₪
בנק שעות ל-DBA עבור שרתי ה-SQL במשרד
בנק שעות ל-DBA עבור שרתי ה-SQL במשרד
2,061 ₪
התקשרות אחת