דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נס א.ט. בע״מ

#520040122

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות564,226,274
NESS A.T. LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1969-11-27
ישראלית חברה פרטית
פעילה (הוגשה בקשת מיזוג - מיועדת לקלוט)


הפנינה 7, רעננה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד המשפטים
147,203,489 ₪
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה למחצית שנייה
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה
תחזוקת רישוי מוצרי מיקרוסופט במשרד
רשיונות מיקרוסופט במסגרת הסכם EA לשנת 2016
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה למחצית שנייה
63,235,648 ₪
85התקשרויות
הספקת שירותי מיחשוב למשרדי הממשלה
17,499,060 ₪
2התקשרויות
תחזוקת רישוי מוצרי מיקרוסופט במשרד
6,801,946 ₪
7התקשרויות
רשיונות מיקרוסופט במסגרת הסכם EA לשנת 2016
5,846,291 ₪
14התקשרויות
אחרים
53,820,544 ₪
274התקשרויות
רשות המסים בישראל
120,380,808 ₪
רשיונות
תחזוקה שנת
שירותים
שירותי תחזוקה רישוי
רשיונות
46,518,626 ₪
36התקשרויות
תחזוקה שנת
16,857,588 ₪
6התקשרויות
שירותים
8,452,374 ₪
15התקשרויות
שירותי תחזוקה רישוי
8,145,217 ₪
18התקשרויות
אחרים
40,407,003 ₪
76התקשרויות
משרד הבריאות
103,673,107 ₪
מ-רכש שירותי מחשוב-שירותים
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי לשנת
מיקרוסופט - רישוי ותחזוקה
מוצרי מיקרוסופט-לשנת 2021-קבוצה ג'
מ-רכש שירותי מחשוב-שירותים
19,538,664 ₪
66התקשרויות
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי לשנת
16,333,692 ₪
3התקשרויות
מיקרוסופט - רישוי ותחזוקה
12,532,152 ₪
3התקשרויות
מוצרי מיקרוסופט-לשנת 2021-קבוצה ג'
6,239,422 ₪
4התקשרויות
אחרים
49,029,178 ₪
100התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
92,458,225 ₪
תחזוקת רישוי
תחזוקת תשתיות
תחזוקת תשתיות נט המשפט
תחזוקת מערכת RIVERBED לשנת
תחזוקת רישוי
30,532,199 ₪
19התקשרויות
תחזוקת תשתיות
17,005,337 ₪
5התקשרויות
תחזוקת תשתיות נט המשפט
8,214,293 ₪
2התקשרויות
תחזוקת מערכת RIVERBED לשנת
7,717,919 ₪
7התקשרויות
אחרים
28,988,477 ₪
48התקשרויות
משרד החינוך
82,023,054 ₪
מכרז מממ-2009-1 שירותי כ"א מחשוב.
הליך תחרותי 2022-5 לבחירת מפיץ מורשה לרישוי ותחזוקה למוצרי חינוך של חברת מיקרוסופט עבור גו
מכרז מרכזי מממ-2010-25 יישום מערכת סע"ר במשרד החינוך
מ"פ 94/04.19 שירותי בדיקת תוכנה QA
מכרז מממ-2009-1 שירותי כ"א מחשוב.
37,935,050 ₪
11התקשרויות
הליך תחרותי 2022-5 לבחירת מפיץ מורשה לרישוי ותחזוקה למוצרי חינוך של חברת מיקרוסופט עבור גו
27,436,236 ₪
התקשרות אחת
מכרז מרכזי מממ-2010-25 יישום מערכת סע"ר במשרד החינוך
10,386,472 ₪
7התקשרויות
מ"פ 94/04.19 שירותי בדיקת תוכנה QA
4,373,592 ₪
3התקשרויות
אחרים
1,891,705 ₪
29התקשרויות
משרד ראש הממשלה
81,177,383 ₪
רכישת רישוי למוצרי מיקרוסופט לשנת 2018
בנק שעות לפרויקט סע"ר
בנק שעות עבור הקמת מערכת לניהול משרד לממשלת ישראל.
שירותי כ"א
רכישת רישוי למוצרי מיקרוסופט לשנת 2018
30,886,983 ₪
22התקשרויות
בנק שעות לפרויקט סע"ר
11,975,071 ₪
4התקשרויות
בנק שעות עבור הקמת מערכת לניהול משרד לממשלת ישראל.
8,464,185 ₪
3התקשרויות
שירותי כ"א
5,960,645 ₪
15התקשרויות
אחרים
23,890,499 ₪
60התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
75,291,344 ₪
העסקת עובדים חיצוניים
בנק שעות לפרויקט
מיקרוסופט - מוצרים
כוח אדם
העסקת עובדים חיצוניים
17,623,764 ₪
16התקשרויות
בנק שעות לפרויקט
11,571,827 ₪
5התקשרויות
מיקרוסופט - מוצרים
6,597,948 ₪
8התקשרויות
כוח אדם
6,495,970 ₪
4התקשרויות
אחרים
33,001,835 ₪
94התקשרויות ותמיכות
משרד האוצר
71,322,510 ₪
נותני שירות
נותני שירות-מרכבה-כח אדם
הסכם EA עם חברת מיקרוספט (באמצעות לאר/משווק)2018
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
נותני שירות
50,094,375 ₪
11התקשרויות
נותני שירות-מרכבה-כח אדם
7,205,556 ₪
3התקשרויות
הסכם EA עם חברת מיקרוספט (באמצעות לאר/משווק)2018
3,785,897 ₪
3התקשרויות
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
2,299,103 ₪
2התקשרויות
אחרים
7,937,579 ₪
51התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
63,118,070 ₪
תפעול ותחזוקת תשתיות התקשוב
שרותי תפעול ותחזוקה של מערך התקשוב במשרד
תפעול ותחזוקת מערכות התקשוב של המשרד
תפעול ותחזוקה של תשתית התקשוב במשרד לשנים 2023-2025
תפעול ותחזוקת תשתיות התקשוב
14,257,643 ₪
2התקשרויות
שרותי תפעול ותחזוקה של מערך התקשוב במשרד
8,554,586 ₪
2התקשרויות
תפעול ותחזוקת מערכות התקשוב של המשרד
8,248,500 ₪
התקשרות אחת
תפעול ותחזוקה של תשתית התקשוב במשרד לשנים 2023-2025
8,202,820 ₪
התקשרות אחת
אחרים
23,854,521 ₪
55התקשרויות ותמיכות
רשות מקרקעי ישראל
30,133,884 ₪
שירותי מחשוב
תשלום עבור נותני שירותים
חוזה שרות לשנת 2015
רישוי
שירותי מחשוב
21,633,785 ₪
5התקשרויות
תשלום עבור נותני שירותים
4,636,512 ₪
3התקשרויות
חוזה שרות לשנת 2015
1,895,743 ₪
2התקשרויות
רישוי
1,751,295 ₪
6התקשרויות
אחרים
216,550 ₪
3התקשרויות
שירות בתי הסוהר
28,431,411 ₪
תוספת רישוי מיקרוסופט לשנת
רישיון שנתי 2016 עבור כלל המחשבים והשרתים בשב"ס כ
רישוי מיקרוסופט לחודש ינואר 2017
רישוי מייקרוסופט למוצרים ייחודים (בהתאם להוראת חשכ"ל) שנת 2019
תוספת רישוי מיקרוסופט לשנת
7,300,422 ₪
5התקשרויות
רישיון שנתי 2016 עבור כלל המחשבים והשרתים בשב"ס כ
4,639,633 ₪
התקשרות אחת
רישוי מיקרוסופט לחודש ינואר 2017
4,385,012 ₪
התקשרות אחת
רישוי מייקרוסופט למוצרים ייחודים (בהתאם להוראת חשכ"ל) שנת 2019
3,922,197 ₪
התקשרות אחת
אחרים
8,184,147 ₪
84התקשרויות
מינהל התכנון
27,907,779 ₪
התקשרות מתוקף מכרז 26/2019 לרכישת שירותי מיקור חוץ לתפעול ותחזוקת תשתיות התקשוב של מינהל התכנון
הזמנת שירותי בתי תכנה שנת
פרויקט הפרדות מתשתיות משרד הפנים והעמדת מערך עצמאי למחשוב של מנהל התכנון
רכישת מוצרי מיקרוסופט
התקשרות מתוקף מכרז 26/2019 לרכישת שירותי מיקור חוץ לתפעול ותחזוקת תשתיות התקשוב של מינהל התכנון
16,029,224 ₪
התקשרות אחת
הזמנת שירותי בתי תכנה שנת
4,781,323 ₪
4התקשרויות
פרויקט הפרדות מתשתיות משרד הפנים והעמדת מערך עצמאי למחשוב של מנהל התכנון
2,947,246 ₪
התקשרות אחת
רכישת מוצרי מיקרוסופט
2,167,070 ₪
3התקשרויות
אחרים
1,982,917 ₪
16התקשרויות
משרד המדע והטכנולוגיה
24,475,072 ₪
נותני שירותים
שוטף כ"א
צוות פיתוח
צוות מנתחי מערכות
נותני שירותים
8,766,893 ₪
15התקשרויות
שוטף כ"א
3,626,133 ₪
13התקשרויות
צוות פיתוח
1,793,588 ₪
8התקשרויות
צוות מנתחי מערכות
1,657,357 ₪
התקשרות אחת
אחרים
8,631,101 ₪
43התקשרויות
משרד התרבות והספורט
19,321,192 ₪
הזמנה עבור נותני השירותים:
הזמנת כ"א
שכר עובדים
כח אדם
הזמנה עבור נותני השירותים:
14,259,969 ₪
15התקשרויות
הזמנת כ"א
1,659,493 ₪
5התקשרויות
שכר עובדים
1,105,990 ₪
4התקשרויות
כח אדם
775,332 ₪
4התקשרויות
אחרים
1,520,409 ₪
22התקשרויות
משרד הפנים
17,444,620 ₪
חידוש תחזוקת רישוי
אחזקה תפעול וניהול תשתיות מחשוב מכרז מס' 2/2009
שירות TRUE UP לתוכנות מיקרוסופט
העסקת עובד במשרד הפנים (כו"א מחשוב חיצוני) לתפקיד: PMO ליח' הבחירות
חידוש תחזוקת רישוי
10,103,630 ₪
23התקשרויות
אחזקה תפעול וניהול תשתיות מחשוב מכרז מס' 2/2009
3,930,551 ₪
2התקשרויות
שירות TRUE UP לתוכנות מיקרוסופט
1,559,114 ₪
התקשרות אחת
העסקת עובד במשרד הפנים (כו"א מחשוב חיצוני) לתפקיד: PMO ליח' הבחירות
698,663 ₪
3התקשרויות
אחרים
1,152,662 ₪
9התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
16,490,582 ₪
העסקת נותני שירותים "בתי תוכנה"-
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
הארכת ההתקשרות של קבלת שירותי מחשוב עבור האגף מערכות מידע לשנת
העסקת כ"א מחשוב לשנת 2016
העסקת נותני שירותים "בתי תוכנה"-
6,806,143 ₪
4התקשרויות
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
2,367,988 ₪
3התקשרויות
הארכת ההתקשרות של קבלת שירותי מחשוב עבור האגף מערכות מידע לשנת
2,281,738 ₪
3התקשרויות
העסקת כ"א מחשוב לשנת 2016
1,667,676 ₪
7התקשרויות
אחרים
3,367,037 ₪
30התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
16,345,427 ₪
רשיונות מיקרוסופט 2022 מסלול כחול
חוזה כח אדם
הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה
תחזוקת תוכנה
רשיונות מיקרוסופט 2022 מסלול כחול
11,290,812 ₪
8התקשרויות
חוזה כח אדם
2,860,031 ₪
התקשרות אחת
הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה
1,024,838 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת תוכנה
257,274 ₪
5התקשרויות
אחרים
912,472 ₪
14התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
16,141,609 ₪
נס איי. טי. בע"מ - שירותי מחשוב לפי מממ 1/2009
מוצרי מייקרוסופט - תשלום לשנת
הסכם מחירים מרביים מיקרוסופט - לשנת
רכישת רישיונות מיקרוסופט בפטור מרכזי
נס איי. טי. בע"מ - שירותי מחשוב לפי מממ 1/2009
7,441,059 ₪
8התקשרויות
מוצרי מייקרוסופט - תשלום לשנת
3,291,387 ₪
3התקשרויות
הסכם מחירים מרביים מיקרוסופט - לשנת
1,382,048 ₪
5התקשרויות
רכישת רישיונות מיקרוסופט בפטור מרכזי
820,202 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,206,913 ₪
35התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
15,672,294 ₪
רשיונות מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי, רשיונות עבור
יועצים 2018
יועצי מחשוב 2019
רשיונות מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
5,722,344 ₪
4התקשרויות
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי, רשיונות עבור
5,717,455 ₪
4התקשרויות
יועצים 2018
948,236 ₪
התקשרות אחת
יועצי מחשוב 2019
746,579 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,537,682 ₪
26התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
15,476,400 ₪
לשימוש המשרד
המשך התקשרות
תמיכת עובדי סע"ר
חידוש רשיונות
לשימוש המשרד
6,427,603 ₪
15התקשרויות
המשך התקשרות
4,248,065 ₪
12התקשרויות
תמיכת עובדי סע"ר
1,568,756 ₪
2התקשרויות
חידוש רשיונות
893,545 ₪
3התקשרויות
אחרים
2,338,431 ₪
15התקשרויות
רשות האוכלוסין וההגירה
12,376,419 ₪
תחזוקת תוכנה
הזמנת רישיונות מיקרוסופט לצורכי הרשות
לשנת 2019
רישיונות תוכנה
תחזוקת תוכנה
3,917,304 ₪
4התקשרויות
הזמנת רישיונות מיקרוסופט לצורכי הרשות
2,295,947 ₪
2התקשרויות
לשנת 2019
2,173,176 ₪
2התקשרויות
רישיונות תוכנה
2,083,598 ₪
2התקשרויות
אחרים
1,906,393 ₪
8התקשרויות
כבאות והצלה לישראל
10,724,964 ₪
רישוי מיקרוסופט שנה
חידוש רשיונות למיקרוסופט
מוצרים שאינם יחודיים true up microsoft 2021
עדכון שימוש במוצרי מיקרוסופט בפטור מכרזי
רישוי מיקרוסופט שנה
4,166,454 ₪
5התקשרויות
חידוש רשיונות למיקרוסופט
1,336,643 ₪
התקשרות אחת
מוצרים שאינם יחודיים true up microsoft 2021
1,024,931 ₪
התקשרות אחת
עדכון שימוש במוצרי מיקרוסופט בפטור מכרזי
992,828 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,204,109 ₪
38התקשרויות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
10,614,654 ₪
הסכם שירות, תמיכה ואחזקה לרישיונות מיקרוסופט של משרד החקלאות ל-4 שנים (2019-2022).
רישוי שנה
הסכם כ"א במיקור חוץ מכרז חשכ"ל מרכזי מממ-1-2009
גיוס מתכנת FULL STACK
הסכם שירות, תמיכה ואחזקה לרישיונות מיקרוסופט של משרד החקלאות ל-4 שנים (2019-2022).
4,107,601 ₪
התקשרות אחת
רישוי שנה
2,766,563 ₪
2התקשרויות
הסכם כ"א במיקור חוץ מכרז חשכ"ל מרכזי מממ-1-2009
1,348,816 ₪
3התקשרויות
גיוס מתכנת FULL STACK
1,213,070 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,178,604 ₪
13התקשרויות
המרכז למיפוי ישראל
9,380,996 ₪
כ"א בתי תוכנה שנת
נותני שרותי מחשוב
רישוי שנתי
מוצרי מיקרוסופט
כ"א בתי תוכנה שנת
4,329,089 ₪
6התקשרויות
נותני שרותי מחשוב
3,248,492 ₪
18התקשרויות
רישוי שנתי
810,154 ₪
9התקשרויות
מוצרי מיקרוסופט
449,965 ₪
2התקשרויות
אחרים
543,296 ₪
8התקשרויות
משרד הכלכלה
8,243,907 ₪
תחזוקת מערכות שוטפת
רישוי EA
רשיונות
שימוש בתוכנה
תחזוקת מערכות שוטפת
3,215,241 ₪
3התקשרויות
רישוי EA
2,070,111 ₪
התקשרות אחת
רשיונות
2,046,767 ₪
התקשרות אחת
שימוש בתוכנה
622,161 ₪
התקשרות אחת
אחרים
289,626 ₪
11התקשרויות
משרד התיירות
6,323,142 ₪
שרותי מחשוב לשנת 2017
מיקרוסופט
שירותי כ"א מחשוב
שימוש בתוכנות של חברת מיקרוסופט
שרותי מחשוב לשנת 2017
3,073,703 ₪
5התקשרויות
מיקרוסופט
1,068,505 ₪
2התקשרויות
שירותי כ"א מחשוב
738,622 ₪
התקשרות אחת
שימוש בתוכנות של חברת מיקרוסופט
706,142 ₪
2התקשרויות
אחרים
736,170 ₪
16התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
6,058,590 ₪
פרוייקטור רישום מקרקעין
מערכת ניהול תוכן ארגוני-
עורך נתונים GIS לקמ"ט מדידות
העסקת יועצי תקשוב
פרוייקטור רישום מקרקעין
1,760,205 ₪
7התקשרויות
מערכת ניהול תוכן ארגוני-
1,284,700 ₪
5התקשרויות
עורך נתונים GIS לקמ"ט מדידות
890,770 ₪
7התקשרויות
העסקת יועצי תקשוב
847,066 ₪
4התקשרויות
אחרים
1,275,849 ₪
6התקשרויות
נציבות שירות המדינה
5,943,960 ₪
תחזוקת מערכת דוקומנטום
נותן שירותים
רכישת מוצרי מיקרוסופט
חידוש רשיונות מיקרוסופט
תחזוקת מערכת דוקומנטום
1,617,213 ₪
13התקשרויות
נותן שירותים
978,036 ₪
4התקשרויות
רכישת מוצרי מיקרוסופט
821,718 ₪
4התקשרויות
חידוש רשיונות מיקרוסופט
760,752 ₪
2התקשרויות
אחרים
1,766,241 ₪
25התקשרויות
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
5,677,119 ₪
הזמנה עבור נותני השירותים
רישוי מיקרוסופט לשנת 2021 + TU2 (השלמת רישוי סוף שנה שנייה בחוזה)
מיקרוסופט -רישוי למוצרים שאינם במכרז מרכזי (CRM)-שנה רביעית
רכישה והטמעת מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבות עבודה רוחבית Actionbase
הזמנה עבור נותני השירותים
4,990,645 ₪
4התקשרויות
רישוי מיקרוסופט לשנת 2021 + TU2 (השלמת רישוי סוף שנה שנייה בחוזה)
591,425 ₪
2התקשרויות
מיקרוסופט -רישוי למוצרים שאינם במכרז מרכזי (CRM)-שנה רביעית
55,066 ₪
התקשרות אחת
רכישה והטמעת מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבות עבודה רוחבית Actionbase
29,278 ₪
2התקשרויות
אחרים
10,705 ₪
3התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
5,401,645 ₪
חידוש
רישוי
שימוש במוצרי מייקרוסוט
כ"א
חידוש
1,787,132 ₪
2התקשרויות
רישוי
1,652,193 ₪
5התקשרויות
שימוש במוצרי מייקרוסוט
1,584,485 ₪
התקשרות אחת
כ"א
336,662 ₪
התקשרות אחת
אחרים
41,173 ₪
6התקשרויות
משרד הרווחה - זרוע העבודה
5,324,714 ₪
מסלול תעסוקה
כללי - תוכנית תעסוקה
מסלול תעסוקה
3,782,480 ₪
7תמיכות
כללי - תוכנית תעסוקה
1,542,234 ₪
תמיכה אחת
המשרד לשירותי דת
5,140,236 ₪
שירותי הדרכה למועצות הדתיות במסגרת שירת הים לפי מכרז משרדי פומבי 9/17
מוצרי מיקרוסופט
רשיונות מיקרוסופט משרד + שירת הים
אנטי וירוס עבור מחשוב שירת הים
שירותי הדרכה למועצות הדתיות במסגרת שירת הים לפי מכרז משרדי פומבי 9/17
1,710,387 ₪
התקשרות אחת
מוצרי מיקרוסופט
1,586,126 ₪
8התקשרויות
רשיונות מיקרוסופט משרד + שירת הים
1,120,279 ₪
4התקשרויות
אנטי וירוס עבור מחשוב שירת הים
206,889 ₪
2התקשרויות
אחרים
516,554 ₪
12התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
4,650,988 ₪
מייקרוסופט
רישוי של מייקרוסופט ל 213 עמדות
עמדות קצה
רשיונות תוכנה פיתוח
מייקרוסופט
3,662,637 ₪
4התקשרויות
רישוי של מייקרוסופט ל 213 עמדות
496,370 ₪
התקשרות אחת
עמדות קצה
412,821 ₪
התקשרות אחת
רשיונות תוכנה פיתוח
65,581 ₪
התקשרות אחת
אחרים
13,579 ₪
2התקשרויות
משרד החוץ
4,546,248 ₪
רישוי מיקרוסופט - התקשרות לשנים 2019-2021 **תשלום שנה שניה**
אספקת שירותי אחסון וניהול חומרי הסברה בענן AZURE מיקרוסופט 2020
הזמנה שנתית 2017 עבור העובדת מורן קריאף.
עובדת מיחשוב מחסן -
רישוי מיקרוסופט - התקשרות לשנים 2019-2021 **תשלום שנה שניה**
3,505,157 ₪
התקשרות אחת
אספקת שירותי אחסון וניהול חומרי הסברה בענן AZURE מיקרוסופט 2020
250,562 ₪
התקשרות אחת
הזמנה שנתית 2017 עבור העובדת מורן קריאף.
208,505 ₪
2התקשרויות
עובדת מיחשוב מחסן -
199,888 ₪
2התקשרויות
אחרים
382,135 ₪
7התקשרויות
המשרד לשוויון חברתי
3,977,906 ₪
דיווח שנתי על שימוש במוצרי מיקרוסופט לשנת
רישוי + תמיכה בתוכנה
רישוי מיקרוסופט
חידוש מיקרוסופת לשנת 2020
דיווח שנתי על שימוש במוצרי מיקרוסופט לשנת
880,050 ₪
3התקשרויות
רישוי + תמיכה בתוכנה
627,507 ₪
3התקשרויות
רישוי מיקרוסופט
603,287 ₪
2התקשרויות
חידוש מיקרוסופת לשנת 2020
593,402 ₪
2התקשרויות
אחרים
1,273,660 ₪
16התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
3,945,980 ₪
חידוש רישוי מוצרי מיקורסופט חוזה EA
מכרז חשכ"ל 1-2009 מממ נותני שרותי מחשוב למשרדי הממשלה- הסבת הזמנה על פי הוראת החשב הכללי
שימוש ברשיון - מסלול כחול שנה רבעית אחרונה - מכרז חשכ"ל
ביצוע טרו אפ מוצרי חברת מיקרוסופט
חידוש רישוי מוצרי מיקורסופט חוזה EA
2,168,933 ₪
התקשרות אחת
מכרז חשכ"ל 1-2009 מממ נותני שרותי מחשוב למשרדי הממשלה- הסבת הזמנה על פי הוראת החשב הכללי
505,795 ₪
2התקשרויות
שימוש ברשיון - מסלול כחול שנה רבעית אחרונה - מכרז חשכ"ל
345,421 ₪
התקשרות אחת
ביצוע טרו אפ מוצרי חברת מיקרוסופט
343,752 ₪
התקשרות אחת
אחרים
582,078 ₪
15התקשרויות
רשות השירות הלאומי - אזרחי
3,670,816 ₪
מחשוב לאתרי הרשות ולמשתמשי ההכוון
תשלום לאנשי מחשוב במשרד
מחשוב לאתרי הרשות ולמשתמשי ההכוון
3,016,138 ₪
3התקשרויות
תשלום לאנשי מחשוב במשרד
654,678 ₪
התקשרות אחת
משרד התקשורת
3,598,813 ₪
הוספת רישיונות מיקרוסופט
סער
פרוקיט סע"ר
רשיונות סער
הוספת רישיונות מיקרוסופט
2,620,885 ₪
9התקשרויות
סער
469,735 ₪
5התקשרויות
פרוקיט סע"ר
188,152 ₪
2התקשרויות
רשיונות סער
81,169 ₪
התקשרות אחת
אחרים
238,872 ₪
13התקשרויות
משרד האנרגיה
2,863,428 ₪
רישוי מוצרי מיקרוסופט
שימוש במוצרי מיקרוסופט
מערכת ניהול תוכן ארגוני
שירותי מיקרוסופט 2022 - נספח ד'
רישוי מוצרי מיקרוסופט
1,828,436 ₪
9התקשרויות
שימוש במוצרי מיקרוסופט
330,729 ₪
4התקשרויות
מערכת ניהול תוכן ארגוני
225,013 ₪
2התקשרויות
שירותי מיקרוסופט 2022 - נספח ד'
198,502 ₪
2התקשרויות
אחרים
280,747 ₪
8התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
2,720,215 ₪
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
שימוש ורישוי במוצרי/ תוכנות מיקרוסופט
נאמן מיחשוב / רפרנט אבישי נקש
רישוי ואפיון תוכנת מערכת סע"ר
מוצרי מיקרוסופט בפטור מרכזי
1,250,793 ₪
2התקשרויות
שימוש ורישוי במוצרי/ תוכנות מיקרוסופט
718,288 ₪
2התקשרויות
נאמן מיחשוב / רפרנט אבישי נקש
214,522 ₪
התקשרות אחת
רישוי ואפיון תוכנת מערכת סע"ר
153,667 ₪
התקשרות אחת
אחרים
382,945 ₪
9התקשרויות
הכנסת
2,087,106 ₪
רישיונות מייקרוספוט לשנת 2018
רכישת שירותי בקרת איכות לפרויקט מחשוב
רישיונות מייקרוספוט לשנת 2018
2,084,825 ₪
2התקשרויות
רכישת שירותי בקרת איכות לפרויקט מחשוב
2,281 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
1,874,577 ₪
שירותי מחשוב
התקשרות כ"א על בסיס מכרז מרכזי 16.2.11.2
רישוי
רכישת רישיונות מקרוסופט
שירותי מחשוב
1,060,120 ₪
7התקשרויות
התקשרות כ"א על בסיס מכרז מרכזי 16.2.11.2
437,220 ₪
2התקשרויות
רישוי
188,741 ₪
2התקשרויות
רכישת רישיונות מקרוסופט
120,052 ₪
התקשרות אחת
אחרים
68,444 ₪
2התקשרויות
הרבנות הראשית לישראל
1,433,669 ₪
שירותי
מוצרי מיקרוסופט בפטור
הסכם מחירים מרביים מיקרוסופט,
מחירים מרביים מיקרוסופט, מקבוצה ג, הוראת תכם 16.2.03
שירותי
564,799 ₪
4התקשרויות
מוצרי מיקרוסופט בפטור
390,356 ₪
3התקשרויות
הסכם מחירים מרביים מיקרוסופט,
317,072 ₪
2התקשרויות
מחירים מרביים מיקרוסופט, מקבוצה ג, הוראת תכם 16.2.03
161,442 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
1,163,928 ₪
רישיונות תוכנה של מיקרוסופט
רישיון תוכנה
מערכת סער
תחזוקת
רישיונות תוכנה של מיקרוסופט
385,227 ₪
5התקשרויות
רישיון תוכנה
377,511 ₪
6התקשרויות
מערכת סער
281,163 ₪
5התקשרויות
תחזוקת
48,806 ₪
3התקשרויות
אחרים
71,221 ₪
6התקשרויות
המכון הגיאולוגי לישראל
1,125,207 ₪
מתן שירותי מחשוב
מתן שירותי מחשוב
1,125,207 ₪
התקשרות אחת
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
983,446 ₪
שירותי מידענות
שירותי מידענות
983,446 ₪
6התקשרויות
המשרד לירושלים ומורשת
594,247 ₪
שירותי כ"א
שירותי כ"א
594,247 ₪
3התקשרויות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
294,372 ₪
רכש רישוין תוכנה- טרו אפ 2022
תחזוקת תוכנת DESK לשנת
רכש רישוין תוכנה- טרו אפ 2022
179,050 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת תוכנת DESK לשנת
115,322 ₪
2התקשרויות
משרד העבודה
259,325 ₪
הכשרות בשיתוף מעסיקים - קורונה
הכשרות בשיתוף מעסיקים - קורונה
259,325 ₪
3תמיכות
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
130,709 ₪
יישום פרויקט סע"ר
אחזקה ופתוח מערכת סע"ר
מערכת סער לפי מכרז חשכל מרכזי
יישום פרויקט סע"ר
85,009 ₪
2התקשרויות
אחזקה ופתוח מערכת סע"ר
44,813 ₪
התקשרות אחת
מערכת סער לפי מכרז חשכל מרכזי
887.16 ₪
התקשרות אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
82,058 ₪
חידוש רישוי microsoft 365 A5
רכישת והטמעת מערכת סע"ר
היערכות לרכישה והטמעת מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבת עבודה רוחבית
חידוש רישוי microsoft 365 A5
64,150 ₪
התקשרות אחת
רכישת והטמעת מערכת סע"ר
17,193 ₪
התקשרות אחת
היערכות לרכישה והטמעת מערכת ניהול תוכן ארגוני בסביבת עבודה רוחבית
715.46 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
81,182 ₪
שרותי מיחשוב איש סיסטם לפי תפוקות
שירותי מחשוב סיסטם ואבטחת מידע
שרותי מיחשוב איש סיסטם לפי תפוקות
50,000 ₪
התקשרות אחת
שירותי מחשוב סיסטם ואבטחת מידע
31,182 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
63,394 ₪
אנטי וירוס לארגון
שרותי מהתח מערכות
גיוס מתכנת
אנטי וירוס לארגון
35,100 ₪
התקשרות אחת
שרותי מהתח מערכות
18,749 ₪
2התקשרויות
גיוס מתכנת
9,546 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
54,736 ₪
חוזה תחזוקת תוכנה לשנת 2017
חוזה תחזוקת תוכנה לשנת 2017
54,736 ₪
התקשרות אחת
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
11,688 ₪
10 רשיונות תוכנה
רשיונות POWER BI
10 רשיונות תוכנה
9,018 ₪
2התקשרויות
רשיונות POWER BI
2,670 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
7,032 ₪
מערכת סע"ר לייט
מערכת סע"ר לייט
7,032 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות (רשות ההגבלים העסקיים לשעבר)
820.17 ₪
חידוש תחזוקה לרישוי OpenText Documentum
חידוש תחזוקה לרישוי OpenText Documentum
820.17 ₪
התקשרות אחת