דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע״מ

#520039710

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות727,046,147
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1986-03-21
ישראלית חברה פרטית
פעילה


הרוקמים 26, חולון
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
1,717,786,482 ₪
ארגון
מ 39/12.15 קליטה ומיון בקשות סטודנטים למענקים לשנה"ל תשע"ט
מכרז 39/12.2016 -
מ.7/4.2018 הפעלת מערך חלוקת מלגות לתלמידים במערכת החינוך בשנה"ל תשע"ט
ארגון
347,436,470 ₪
10התקשרויות
מ 39/12.15 קליטה ומיון בקשות סטודנטים למענקים לשנה"ל תשע"ט
219,187,080 ₪
4התקשרויות
מכרז 39/12.2016 -
212,837,004 ₪
12התקשרויות
מ.7/4.2018 הפעלת מערך חלוקת מלגות לתלמידים במערכת החינוך בשנה"ל תשע"ט
154,773,476 ₪
9התקשרויות
אחרים
783,552,452 ₪
294התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
65,906,848 ₪
תחזוקה של כלים שלובים 2016
תשלום חד פעמי נוסף - כלים שלובים
הארכת התקשרות עם טלדור לשירותי אפליקציה תשתיות מח
שושים עבור כלים שלובים רבעון 1-3 לשנת 2015
תחזוקה של כלים שלובים 2016
18,596,247 ₪
התקשרות אחת
תשלום חד פעמי נוסף - כלים שלובים
11,558,991 ₪
התקשרות אחת
הארכת התקשרות עם טלדור לשירותי אפליקציה תשתיות מח
9,991,464 ₪
התקשרות אחת
שושים עבור כלים שלובים רבעון 1-3 לשנת 2015
7,374,743 ₪
התקשרות אחת
אחרים
18,385,403 ₪
16התקשרויות
משרד הבריאות
33,040,328 ₪
מבחנים דיגיטליים-ביצוע מבחנים
מבחנים
מחוז אחזקת 3 טכנאים
שירותי מיחשוב לבחינות ממשלתיות בסיעוד
מבחנים דיגיטליים-ביצוע מבחנים
10,972,128 ₪
6התקשרויות
מבחנים
9,576,051 ₪
6התקשרויות
מחוז אחזקת 3 טכנאים
2,064,528 ₪
2התקשרויות
שירותי מיחשוב לבחינות ממשלתיות בסיעוד
1,334,113 ₪
18התקשרויות
אחרים
9,093,508 ₪
46התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
30,623,751 ₪
שירותי מוקד טלדור 4/19 עד 12/23
מוקדי רישום
מוקדי שירות
הארכת
שירותי מוקד טלדור 4/19 עד 12/23
9,335,152 ₪
התקשרות אחת
מוקדי רישום
6,345,256 ₪
התקשרות אחת
מוקדי שירות
4,070,367 ₪
3התקשרויות
הארכת
2,826,549 ₪
20התקשרויות
אחרים
8,046,426 ₪
35התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
22,435,458 ₪
מתן שירותי ארגון ותפעול מערך בחינות גמר ממלכתיות מ
התשלומים.
תפעול מערך הבחינות העיוניות
שירות
מתן שירותי ארגון ותפעול מערך בחינות גמר ממלכתיות מ
9,814,578 ₪
2התקשרויות
התשלומים.
6,434,942 ₪
2התקשרויות
תפעול מערך הבחינות העיוניות
3,044,401 ₪
התקשרות אחת
שירות
1,318,222 ₪
9התקשרויות
אחרים
1,823,315 ₪
7התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
22,409,125 ₪
ייעוץ
שירותי תחזוקה ויעוץ תוכנה
פיתוח
שלהבת תחזוקה (מגן אש, חקירות, תשתית
ייעוץ
10,531,288 ₪
6התקשרויות
שירותי תחזוקה ויעוץ תוכנה
6,327,996 ₪
4התקשרויות
פיתוח
1,571,661 ₪
2התקשרויות
שלהבת תחזוקה (מגן אש, חקירות, תשתית
1,019,786 ₪
3התקשרויות
אחרים
2,958,394 ₪
31התקשרויות
משרד הרווחה - זרוע העבודה
21,877,866 ₪
אנשים עם מוגבלות -מימון התאמות במקום הע
מימון התאמות במקום העבודה
שילוב מוגבלים בשוק העבודה
פעולות לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות
אנשים עם מוגבלות -מימון התאמות במקום הע
10,241,980 ₪
4תמיכות
מימון התאמות במקום העבודה
8,872,969 ₪
3תמיכות
שילוב מוגבלים בשוק העבודה
2,679,356 ₪
תמיכה אחת
פעולות לעידוד תעסוקת אנשים עם מוגבלות
83,561 ₪
תמיכה אחת
רשות המסים בישראל
19,499,424 ₪
כח אדם
שירותי כ"א
תחזוקת ציוד קצה
תחזוקה
כח אדם
7,347,158 ₪
6התקשרויות
שירותי כ"א
6,668,995 ₪
6התקשרויות
תחזוקת ציוד קצה
2,982,823 ₪
4התקשרויות
תחזוקה
2,379,011 ₪
6התקשרויות
אחרים
121,436 ₪
8התקשרויות
המרכז למיפוי ישראל
19,005,177 ₪
פיתוח שלב ג' במערכת טופוקד.
תחזוקה
טופוקאד שלב ג'
מכרז וע-18/6 איסוף נתוני שוק שכירויות בנדלן
פיתוח שלב ג' במערכת טופוקד.
4,139,460 ₪
9התקשרויות
תחזוקה
3,747,019 ₪
13התקשרויות
טופוקאד שלב ג'
2,599,900 ₪
2התקשרויות
מכרז וע-18/6 איסוף נתוני שוק שכירויות בנדלן
1,707,615 ₪
2התקשרויות
אחרים
6,811,184 ₪
29התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
18,865,796 ₪
תחזוקה למערכת שיר"ה לשנת
שושים
אפליקציה ותמיכה במשתמשי מערכת שיר"ה
סריקת תיקים
תחזוקה למערכת שיר"ה לשנת
9,773,944 ₪
4התקשרויות
שושים
2,064,495 ₪
3התקשרויות
אפליקציה ותמיכה במשתמשי מערכת שיר"ה
1,859,872 ₪
התקשרות אחת
סריקת תיקים
1,116,138 ₪
4התקשרויות
אחרים
4,051,347 ₪
17התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
16,287,052 ₪
הקמה ותפעול של מערך המבחנים המעשיים
תחזוקת ציוד קצה לשנת
העתקת עמדות
הקמה ותפעול של מערך המבחנים המעשיים
16,109,392 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת ציוד קצה לשנת
176,560 ₪
4התקשרויות
העתקת עמדות
1,100 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
10,733,014 ₪
שרותי ייעוץ שעתיים
הזמנת שרותי ייעוץ בריטיינר נוסף
שרותי ייעוץ למינהל הרכב
שירותי ייעוץ - ביצוע ביקורת על רכבי איגום בכלל משרדי הממשלה
שרותי ייעוץ שעתיים
4,251,302 ₪
4התקשרויות
הזמנת שרותי ייעוץ בריטיינר נוסף
2,826,210 ₪
8התקשרויות
שרותי ייעוץ למינהל הרכב
819,749 ₪
התקשרות אחת
שירותי ייעוץ - ביצוע ביקורת על רכבי איגום בכלל משרדי הממשלה
660,175 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,175,577 ₪
22התקשרויות
משרד ראש הממשלה
7,322,170 ₪
קורא כרטיסי
הוצאות קשיחות
בלדרויות למשרד התחבורה
אירוח אישיים
קורא כרטיסי
5,389,757 ₪
61התקשרויות
הוצאות קשיחות
919,573 ₪
התקשרות אחת
בלדרויות למשרד התחבורה
912,670 ₪
3התקשרויות
אירוח אישיים
55,723 ₪
התקשרות אחת
אחרים
44,447 ₪
4התקשרויות
משרד הפנים
5,383,443 ₪
ייועץ מיפוי 2017
מכרז 13/2019 אספקת מידע שירות גאוגרפי
ייועץ מיפוי 2017
5,189,137 ₪
4התקשרויות
מכרז 13/2019 אספקת מידע שירות גאוגרפי
194,306 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
5,251,861 ₪
ביצוע סקרים טלפונים וסקרים בשאלונים במילוי עצמי בקרב עולים ותו חוזרים
הפעלת מרכז אמנים עולים
הפעלת מרכז אמנים לחצי שנה
קידומי העסקה
ביצוע סקרים טלפונים וסקרים בשאלונים במילוי עצמי בקרב עולים ותו חוזרים
2,582,901 ₪
2התקשרויות
הפעלת מרכז אמנים עולים
2,396,781 ₪
4התקשרויות
הפעלת מרכז אמנים לחצי שנה
256,391 ₪
התקשרות אחת
קידומי העסקה
15,788 ₪
2תמיכות
מינהל התכנון
4,148,071 ₪
שירותי
שירותי ממג; טלדור מכרז 30/2013
בניית סטורימאפ למטרו, כיישום גיאוגרפי אינטרנטי גדול עד 8 נושאים, עבור אגף מטרו
מסמך חוות דעת מבוססת ניתוח ממ"ג בנושא הנגשת מיפוי תלת מימדי של התכנית האסטרטגית
שירותי
3,993,949 ₪
3התקשרויות
שירותי ממג; טלדור מכרז 30/2013
77,159 ₪
התקשרות אחת
בניית סטורימאפ למטרו, כיישום גיאוגרפי אינטרנטי גדול עד 8 נושאים, עבור אגף מטרו
53,539 ₪
התקשרות אחת
מסמך חוות דעת מבוססת ניתוח ממ"ג בנושא הנגשת מיפוי תלת מימדי של התכנית האסטרטגית
23,423 ₪
התקשרות אחת
המשרד להגנת הסביבה
3,270,981 ₪
הפעלת מערך לרישום וביצוע בחינות הסמכה להסמכת
הפעלת מרכז בחינות והכשרות בתחום ההדברה התברואית
תחזוקת ציוד מחשוב
הפעלת מערך לרישום וביצוע בחינות הסמכה להסמכת
2,530,796 ₪
4התקשרויות
הפעלת מרכז בחינות והכשרות בתחום ההדברה התברואית
610,052 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת ציוד מחשוב
130,132 ₪
3התקשרויות
משרד הכלכלה
2,299,742 ₪
ארכה ראשונה מוקד טלדור
תפעול מערך הבחינות העיוניות
תשלום הפרשי הצמדה למכרז 03/09 ולמכרז 27/10
תוכנה
ארכה ראשונה מוקד טלדור
1,167,048 ₪
2התקשרויות
תפעול מערך הבחינות העיוניות
979,979 ₪
התקשרות אחת
תשלום הפרשי הצמדה למכרז 03/09 ולמכרז 27/10
126,472 ₪
התקשרות אחת
תוכנה
26,243 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
1,065,102 ₪
אחזקת אחזקת מחשבים אישיים ומדפסות לתקופה 1.1.16 עד
אחזקת מחשבים אישיים ומדפסות לחודש ינואר 2017
תוספת תחזוקה לינואר פברואר 2018- עבור תחזוקה.
שירותי אחזקה ואחריות בנושאי מיחשוב
אחזקת אחזקת מחשבים אישיים ומדפסות לתקופה 1.1.16 עד
450,220 ₪
התקשרות אחת
אחזקת מחשבים אישיים ומדפסות לחודש ינואר 2017
346,917 ₪
התקשרות אחת
תוספת תחזוקה לינואר פברואר 2018- עבור תחזוקה.
222,058 ₪
התקשרות אחת
שירותי אחזקה ואחריות בנושאי מיחשוב
40,642 ₪
התקשרות אחת
אחרים
5,265 ₪
4התקשרויות
משרד המשפטים
647,980 ₪
47 שדרוג עמדות תשלום (קיוסקים).
רכש תוכנות נגישות של USER1ST
ייעוץ ותמיכה בתוכנת 'אוטוקד'.
רישוי תוכנת נגישות לאתרים ישנים.
47 שדרוג עמדות תשלום (קיוסקים).
553,500 ₪
התקשרות אחת
רכש תוכנות נגישות של USER1ST
47,385 ₪
התקשרות אחת
ייעוץ ותמיכה בתוכנת 'אוטוקד'.
28,966 ₪
התקשרות אחת
רישוי תוכנת נגישות לאתרים ישנים.
11,349 ₪
התקשרות אחת
אחרים
6,780 ₪
4התקשרויות
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
447,236 ₪
שירותי הקמה הטמעה ותחזוקה של מערכת קליטה
שירותי הקמה הטמעה ותחזוקה של מערכת קליטה
447,236 ₪
התקשרות אחת
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
356,261 ₪
תחזוקה
תשלום POC
רכישת תנורים
החלפת תנור
תחזוקה
338,734 ₪
3התקשרויות
תשלום POC
15,000 ₪
התקשרות אחת
רכישת תנורים
1,938 ₪
התקשרות אחת
החלפת תנור
588.75 ₪
התקשרות אחת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
313,101 ₪
הסכם תמיכה, תחזוקה ופיתוח מערכת CRM שיטה
הסכם תמיכה, תחזוקה ופיתוח מערכת CRM שיטה
313,101 ₪
התקשרות אחת
המשרד לביטחון הפנים
308,762 ₪
סקרים
סקר עמדות הציבור
שלוש הצעות מחיר
שרותי מחקר
סקרים
140,284 ₪
2התקשרויות
סקר עמדות הציבור
89,299 ₪
2התקשרויות
שלוש הצעות מחיר
40,500 ₪
התקשרות אחת
שרותי מחקר
38,679 ₪
התקשרות אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
281,369 ₪
עבור שירות תחזוקה ואחריות לשנת 2016
תחזוקת חומרה
הזמנה עבור עמדות השחרה
שרות ותחזוקה לשנת 2015
עבור שירות תחזוקה ואחריות לשנת 2016
74,606 ₪
3התקשרויות
תחזוקת חומרה
72,000 ₪
התקשרות אחת
הזמנה עבור עמדות השחרה
46,566 ₪
התקשרות אחת
שרות ותחזוקה לשנת 2015
31,522 ₪
התקשרות אחת
אחרים
56,675 ₪
5התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
271,421 ₪
סקר מעגלי תעסוקה 2016
סקר מחקר מעגלי תעסוקה
סקר ומחקר
הוספת עמדת התיצבות בלשכת מזרח ירושלים
סקר מעגלי תעסוקה 2016
109,142 ₪
התקשרות אחת
סקר מחקר מעגלי תעסוקה
74,446 ₪
התקשרות אחת
סקר ומחקר
53,868 ₪
התקשרות אחת
הוספת עמדת התיצבות בלשכת מזרח ירושלים
25,891 ₪
התקשרות אחת
אחרים
8,075 ₪
3התקשרויות
רשות החשמל
221,853 ₪
שירותי תמיכה
שירותי מומחה למתן שירותי תמיכה ותחזוקת מחשוב
תמיכה בתוכנה ושירותי מומחה
שירותי ייעוץ ותמיכת מומחה במערכות מחשוב ומידע
שירותי תמיכה
65,011 ₪
2התקשרויות
שירותי מומחה למתן שירותי תמיכה ותחזוקת מחשוב
49,533 ₪
התקשרות אחת
תמיכה בתוכנה ושירותי מומחה
41,857 ₪
2התקשרויות
שירותי ייעוץ ותמיכת מומחה במערכות מחשוב ומידע
39,414 ₪
התקשרות אחת
אחרים
26,037 ₪
4התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
176,335 ₪
שרותי הקלדת נתומים
שרותי הקלדת נתומים
176,335 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
132,096 ₪
שדרוג הקיוסקים
תחזוקת קיוסקים תורים
תחזוקה- קיוסקים, תורים
שירות תיקונים- קיוסקים, מיתר
שדרוג הקיוסקים
38,500 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת קיוסקים תורים
34,464 ₪
התקשרות אחת
תחזוקה- קיוסקים, תורים
31,122 ₪
התקשרות אחת
שירות תיקונים- קיוסקים, מיתר
28,010 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
109,791 ₪
דמי מנוי שנתיים לתוכנת TTM
רכישת רשיון ההתקנה והדרכה
תחזוכה תוכנה
העברת מערכת TTM ושדרוג הרשאות
דמי מנוי שנתיים לתוכנת TTM
38,057 ₪
2התקשרויות
רכישת רשיון ההתקנה והדרכה
31,464 ₪
התקשרות אחת
תחזוכה תוכנה
18,740 ₪
התקשרות אחת
העברת מערכת TTM ושדרוג הרשאות
16,000 ₪
התקשרות אחת
אחרים
5,531 ₪
התקשרות אחת
משרד המדע והטכנולוגיה
107,160 ₪
תחזוקה מחשבים
שוטף טכנולוגי
תחזוקת שרתי משרד המדע לשנת 2020
תחזוקת שרתי משרד לשנת 2021
תחזוקה מחשבים
47,566 ₪
התקשרות אחת
שוטף טכנולוגי
29,121 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת שרתי משרד המדע לשנת 2020
21,254 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת שרתי משרד לשנת 2021
9,218 ₪
התקשרות אחת
משרד התיירות
86,804 ₪
שירות
ושרות
שירות
48,574 ₪
התקשרות אחת
ושרות
38,230 ₪
2התקשרויות
משרד האנרגיה
82,015 ₪
אחזקה לציוד מיחשוב ושירות
ייעוץ לניהול וקידום ממ"ג (מאגר מידע) שמירה תכנונית של תשתיות אנרגיה
אחזקה לציוד מיחשוב ושירות
56,712 ₪
2התקשרויות
ייעוץ לניהול וקידום ממ"ג (מאגר מידע) שמירה תכנונית של תשתיות אנרגיה
25,303 ₪
2התקשרויות
משרד התקשורת
65,133 ₪
מערכת GIS
תחזוקת שרתים
תחזוקת חומרה
מערכת GIS
49,140 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת שרתים
14,881 ₪
2התקשרויות
תחזוקת חומרה
1,112 ₪
התקשרות אחת
נציבות שירות המדינה
57,740 ₪
הנגשת מסמכים אתר נש"מ
התאמת מסמכי PDF לתקני הנגישות
הנגשת מסמכים אתר נש"מ
44,285 ₪
התקשרות אחת
התאמת מסמכי PDF לתקני הנגישות
13,455 ₪
התקשרות אחת
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
27,495 ₪
שני סורקי חום ניידים לביה"ס
שני סורקי חום ניידים לביה"ס
27,495 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
18,544 ₪
פלטפורמה אוטומטית לצורך זיהוי סמנים לפעילות סייבר עוינת
פלטפורמה אוטומטית לצורך זיהוי סמנים לפעילות סייבר עוינת
18,544 ₪
התקשרות אחת
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
15,673 ₪
תחזוקת מדפסות משרד לשנת 2023
זיכרונות למחשבים
תחזוקת מדפסות משרד לשנת 2023
13,921 ₪
התקשרות אחת
זיכרונות למחשבים
1,753 ₪
התקשרות אחת
משרד התרבות והספורט
10,213 ₪
שירותי אחזקה לציוד מחשוב
ציוד למדפסות
כבל לחיבור מסכים למחשב
שירותי אחזקה לציוד מחשוב
4,948 ₪
התקשרות אחת
ציוד למדפסות
2,925 ₪
התקשרות אחת
כבל לחיבור מסכים למחשב
2,340 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
7,180 ₪
רכישת שירותי התחזוקה ותמיכה לשרתים
הקלדת חומר תביעה לאקסל
רכישת שירותי התחזוקה ותמיכה לשרתים
6,177 ₪
2התקשרויות
הקלדת חומר תביעה לאקסל
1,003 ₪
התקשרות אחת
הכנסת
4,973 ₪
רכישת סורק חום נייד
רכישת סורק חום נייד
4,973 ₪
התקשרות אחת
משרד החוץ
4,800 ₪
תשלום תחזוקה לעמדת שירות אחת לתשלום אפוסטיל לשנת 2021
תחזוקת עמדת תשלום אפוסטיל לשנת 2020
תשלום תחזוקה לעמדת שירות אחת לתשלום אפוסטיל לשנת 2021
2,400 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת עמדת תשלום אפוסטיל לשנת 2020
2,400 ₪
התקשרות אחת