דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

תשלוז השקעות והחזקות בע״מ

מספר תאגיד
520037888
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 1,610,649 ₪
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1983-06-13
ישראלית חברה פרטית
פעילה


שד אבא אבן 19, הרצליה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות מקרקעי ישראל
5,358,791 ₪
הסכם
הסכם בין תשלוז לבין רמי
הסכין בין רמי לתשלוז
תשלום פיצויים בגין הסכם השבה - תשלו"ז 50093110
הסכם
4,221,625 ₪
16התקשרויות
הסכם בין תשלוז לבין רמי
568,329 ₪
2התקשרויות
הסכין בין רמי לתשלוז
293,984 ₪
התקשרות אחת
תשלום פיצויים בגין הסכם השבה - תשלו"ז 50093110
274,853 ₪
התקשרות אחת