דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע״מ

מספר תאגיד
520036997
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות 281,282 ₪
GUIDELINE GROUP INFORMATION TECHNOLOGIES LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1981-04-06
ישראלית חברה ציבורית
פעילה


הירקון 5, בני ברק
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האוצר
238,539 ₪
שירותי מידע בורסאי בזמן אמת
מידע מרשם החברות
חידוש מנוי עם חברת קו מנחה
שירותי מידע בורסאי בזמן אמת
236,809 ₪
3התקשרויות
מידע מרשם החברות
1,381 ₪
התקשרות אחת
חידוש מנוי עם חברת קו מנחה
348.86 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
87,422 ₪
רישיון גישה למערכת טרמינל למידע בורסאי
תשלום חשבוניות בדיעבד.
תחזוקת רישוי למערכת בורסאית טרמינל .
מידע בורסאי בזמן אמת לחודש אחד
רישיון גישה למערכת טרמינל למידע בורסאי
56,160 ₪
התקשרות אחת
תשלום חשבוניות בדיעבד.
21,060 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת רישוי למערכת בורסאית טרמינל .
7,020 ₪
התקשרות אחת
מידע בורסאי בזמן אמת לחודש אחד
3,182 ₪
התקשרות אחת
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
35,651 ₪
שירותי אספקת מידע בורסאי
הפקת נסח רשם החברות
תשלום אגרות רשם החברות
שירות רשם החברות
שירותי אספקת מידע בורסאי
28,583 ₪
התקשרות אחת
הפקת נסח רשם החברות
2,451 ₪
התקשרות אחת
תשלום אגרות רשם החברות
1,693 ₪
התקשרות אחת
שירות רשם החברות
1,607 ₪
3התקשרויות
אחרים
1,317 ₪
2התקשרויות
משרד התרבות והספורט
5,265 ₪
בנק שעות למשרות דרושים
בנק שעות למשרות דרושים
5,265 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
4,261 ₪
עבור שאילתות לשנת
אספקת מידע
עבור שאילתות לשנת
3,796 ₪
4התקשרויות
אספקת מידע
464.61 ₪
התקשרות אחת
משרד ראש הממשלה
601.69 ₪
הוצאות משרדיות שונות
הוצאות משרדיות שונות
601.69 ₪
התקשרות אחת
רשות מקרקעי ישראל
280.5 ₪
שאילתות רשם החברות לשנת 2017
שאילתות רשם החברות לשנת 2017
280.5 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
60 ₪
שירותי קו מנחה עבור מחלקת תביעות
שירותי קו מנחה עבור מחלקת תביעות
60 ₪
התקשרות אחת