דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע״מ

#520031931

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות263,252,625
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1980-08-21
ישראלית חברה ציבורית
פעילה


המנור 7, חולון
אצל: בנין עזריאלי 2 7 קומות מעל קומת הכניסה כניסה בזק
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החינוך
254,713,995 ₪
מכרז מרכזי- 16.3.4- קווי תקשורת לבתי
מכרז מרכזי
קוי תקשורת בתוכנית התקשוב
מכרז מרכזי 2017-9 בנושא אספקת שירותי קווי IPVPN עבור רשת התקשורת
מכרז מרכזי- 16.3.4- קווי תקשורת לבתי
120,171,295 ₪
7התקשרויות
מכרז מרכזי
70,104,109 ₪
2התקשרויות
קוי תקשורת בתוכנית התקשוב
32,816,392 ₪
התקשרות אחת
מכרז מרכזי 2017-9 בנושא אספקת שירותי קווי IPVPN עבור רשת התקשורת
11,470,074 ₪
התקשרות אחת
אחרים
20,152,124 ₪
30התקשרויות
משרד הרווחה
105,895,630 ₪
השתתפות בשיחות טלפון - עיוורים ונכים
אבזור וסיוע לעיוורים ובעלי מוגבלויות
השתתפות בשיחות טלפון - עיוורים ונכים
72,819,000 ₪
4תמיכות
אבזור וסיוע לעיוורים ובעלי מוגבלויות
33,076,630 ₪
4תמיכות
רשות המסים בישראל
56,823,787 ₪
שירותי תקשורת
שכירת קווי נתונים שונים
שירותים
תקשורת טלפוניה
שירותי תקשורת
28,289,013 ₪
26התקשרויות
שכירת קווי נתונים שונים
11,653,328 ₪
2התקשרויות
שירותים
4,101,268 ₪
2התקשרויות
תקשורת טלפוניה
3,281,145 ₪
5התקשרויות
אחרים
9,499,033 ₪
36התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
45,167,965 ₪
טלפוניה
אספקת שירותי קווי נתונים (תמסורת + IPVPN) עבור בתי שופטים ופעילות הנהלת בתי המשפט
בזק עובדים 2015
בזק שופטים
טלפוניה
21,263,055 ₪
10התקשרויות
אספקת שירותי קווי נתונים (תמסורת + IPVPN) עבור בתי שופטים ופעילות הנהלת בתי המשפט
14,294,501 ₪
5התקשרויות
בזק עובדים 2015
7,139,189 ₪
2התקשרויות
בזק שופטים
2,471,220 ₪
התקשרות אחת
משרד האוצר
41,727,747 ₪
עבור הוצ. תקשורת (קווי תקשורת למחשבים) . מיכון-אוצר
עבור הוצ.טלפוניה . מיכון-אוצר
תשלומי טלפון מרכבה ה.ק
תשלומי טךפון-2018-ה.ק
עבור הוצ. תקשורת (קווי תקשורת למחשבים) . מיכון-אוצר
10,923,969 ₪
4התקשרויות
עבור הוצ.טלפוניה . מיכון-אוצר
10,251,645 ₪
4התקשרויות
תשלומי טלפון מרכבה ה.ק
5,388,829 ₪
התקשרות אחת
תשלומי טךפון-2018-ה.ק
4,148,221 ₪
2התקשרויות
אחרים
11,015,084 ₪
27התקשרויות
משרד המשפטים
40,133,511 ₪
שירותי תקשורת
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
בדיקה
האזנת סתר
שירותי תקשורת
34,568,387 ₪
63התקשרויות
הזמנה הסטורית מלפני 01.01.2015
5,534,212 ₪
2התקשרויות
בדיקה
17,726 ₪
4התקשרויות
האזנת סתר
6,435 ₪
התקשרות אחת
אחרים
6,751 ₪
2התקשרויות
משרד ראש הממשלה
24,369,620 ₪
הוצאות קשיחות-
תחזוקה שוטפת למרכזיה
הוצאות משרדיות זשונות
הוצאות קשיחות-
23,777,394 ₪
94התקשרויות
תחזוקה שוטפת למרכזיה
589,501 ₪
6התקשרויות
הוצאות משרדיות זשונות
2,726 ₪
התקשרות אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
24,089,918 ₪
תשלומי בזק לשנת
תשלומי טלפוניה 2017
קווי נתונים 2023
תשלומי בזק לשנת
18,808,931 ₪
26התקשרויות
תשלומי טלפוניה 2017
5,011,559 ₪
5התקשרויות
קווי נתונים 2023
269,427 ₪
3התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
23,378,896 ₪
הוצאות תקשורת
הוצאות תקשורת טלפוניה 2015
הוצאות תקשורת 1.4.21 עד 31.12.21
מאגר מידע "בזק ביטחון" לחוקרים מ.ג.ק
הוצאות תקשורת
18,326,266 ₪
8התקשרויות
הוצאות תקשורת טלפוניה 2015
3,958,499 ₪
התקשרות אחת
הוצאות תקשורת 1.4.21 עד 31.12.21
1,093,586 ₪
התקשרות אחת
מאגר מידע "בזק ביטחון" לחוקרים מ.ג.ק
544.43 ₪
2התקשרויות
משרד הבריאות
21,780,835 ₪
הזמנת מסגרת עבור חברת בזק לשרותי טלפון קווי לשנת 2018 מחוז צפון
הסדר חניה
ניהול נקיון אחזקה ומתקנים משותפים
רגילה
הזמנת מסגרת עבור חברת בזק לשרותי טלפון קווי לשנת 2018 מחוז צפון
19,487,956 ₪
215התקשרויות
הסדר חניה
714,285 ₪
2התקשרויות
ניהול נקיון אחזקה ומתקנים משותפים
687,009 ₪
התקשרות אחת
רגילה
368,837 ₪
2התקשרויות
אחרים
522,748 ₪
6התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
20,761,014 ₪
קווי תקשורת
מסגרת להוצאות טלפונייה במחוז צפון לשנת
שירותי בינוי ותשתיות
קווי תמסורת
קווי תקשורת
11,351,226 ₪
9התקשרויות
מסגרת להוצאות טלפונייה במחוז צפון לשנת
3,145,617 ₪
22התקשרויות
שירותי בינוי ותשתיות
2,737,500 ₪
התקשרות אחת
קווי תמסורת
916,931 ₪
3התקשרויות
אחרים
2,609,740 ₪
16התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
16,804,813 ₪
אספקת שרותי טלפוניה
הוצאות קשיחות- בזק תקשוב
שירותי ניקיון בבניין בזק - רח' הצבי 15, ירושלים
תקשורת
אספקת שרותי טלפוניה
6,838,377 ₪
5התקשרויות
הוצאות קשיחות- בזק תקשוב
6,084,933 ₪
2התקשרויות
שירותי ניקיון בבניין בזק - רח' הצבי 15, ירושלים
1,110,924 ₪
5התקשרויות
תקשורת
1,016,798 ₪
9התקשרויות
אחרים
1,753,781 ₪
40התקשרויות ותמיכות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
15,340,852 ₪
תשלום בזק
תשלומי בזק
טלפוניה לשנת 2019.
טלפוניה לשנת 2020
תשלום בזק
9,072,186 ₪
5התקשרויות
תשלומי בזק
5,709,009 ₪
3התקשרויות
טלפוניה לשנת 2019.
239,240 ₪
התקשרות אחת
טלפוניה לשנת 2020
163,122 ₪
התקשרות אחת
אחרים
157,296 ₪
5התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
13,387,352 ₪
תשלומים שוטפים לבזק
תשלומים שוטפים לחברת בזק 2017
תשלומי בזק לשנת 2019
תשלומים שוטפים טלפונים בזק לשנת 2016
תשלומים שוטפים לבזק
6,043,880 ₪
5התקשרויות
תשלומים שוטפים לחברת בזק 2017
1,974,214 ₪
התקשרות אחת
תשלומי בזק לשנת 2019
1,956,022 ₪
התקשרות אחת
תשלומים שוטפים טלפונים בזק לשנת 2016
1,702,601 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,710,634 ₪
2התקשרויות
משרד הפנים
13,137,228 ₪
רתמי"ם לשנת
רת"מים
הזמנה לכיסוי חיובי שירותי קווי תמסורת עד לתאריך 14.04.2024
בזק שיחות
רתמי"ם לשנת
3,867,652 ₪
3התקשרויות
רת"מים
3,380,325 ₪
2התקשרויות
הזמנה לכיסוי חיובי שירותי קווי תמסורת עד לתאריך 14.04.2024
2,914,238 ₪
התקשרות אחת
בזק שיחות
2,214,594 ₪
5התקשרויות
אחרים
760,419 ₪
12התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
10,349,826 ₪
ניקיון ואחזקה לבניין מטה הרשות לשנת
אינטרנט למחוזות לשנת
תשלומים לבזק עבור קווים ישירים לשנת
תחזוקה קווי נתונים
ניקיון ואחזקה לבניין מטה הרשות לשנת
5,439,932 ₪
8התקשרויות
אינטרנט למחוזות לשנת
2,393,360 ₪
3התקשרויות
תשלומים לבזק עבור קווים ישירים לשנת
1,138,375 ₪
10התקשרויות
תחזוקה קווי נתונים
713,204 ₪
התקשרות אחת
אחרים
664,954 ₪
5התקשרויות
משרד האנרגיה
9,081,907 ₪
בזק מחשוב
בדיקת קווי תקשורת
בדיקת תקשורת
בדיקת טלפונים
בזק מחשוב
9,050,469 ₪
24התקשרויות
בדיקת קווי תקשורת
21,294 ₪
2התקשרויות
בדיקת תקשורת
7,898 ₪
התקשרות אחת
בדיקת טלפונים
2,246 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
8,344,990 ₪
תקשורת רת"מ
תשלומי בזק לכלל המשרד לשנת
שרותי רת"מ
תשלומי בזק לכלל המשרד ארצי 2017
תקשורת רת"מ
3,962,142 ₪
4התקשרויות
תשלומי בזק לכלל המשרד לשנת
1,454,602 ₪
4התקשרויות
שרותי רת"מ
1,403,161 ₪
התקשרות אחת
תשלומי בזק לכלל המשרד ארצי 2017
544,395 ₪
התקשרות אחת
אחרים
980,691 ₪
8התקשרויות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
8,089,878 ₪
מנויים ותקשוב
הפעלת מרכז חירום
תשלום טלפונים
שרותי טלפוניה ותקשוב שנת 2017
מנויים ותקשוב
5,496,363 ₪
התקשרות אחת
הפעלת מרכז חירום
848,250 ₪
התקשרות אחת
תשלום טלפונים
818,537 ₪
התקשרות אחת
שרותי טלפוניה ותקשוב שנת 2017
369,718 ₪
התקשרות אחת
אחרים
557,010 ₪
10התקשרויות
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
6,660,213 ₪
תשלום חשבונות טלפון
תשלום עבור בזק 2015
תשלומי
תקשורת
תשלום חשבונות טלפון
4,312,506 ₪
13התקשרויות
תשלום עבור בזק 2015
868,500 ₪
התקשרות אחת
תשלומי
646,896 ₪
12התקשרויות
תקשורת
618,284 ₪
21התקשרויות
אחרים
214,027 ₪
6התקשרויות
מינהל התכנון
6,308,336 ₪
קווי תקשורת
קווי טלפון
תחזוקת מרכזיות PRI של מנהל התכנון
קו תקשורת
קווי תקשורת
6,227,762 ₪
10התקשרויות
קווי טלפון
28,110 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת מרכזיות PRI של מנהל התכנון
21,738 ₪
התקשרות אחת
קו תקשורת
17,386 ₪
2התקשרויות
אחרים
13,340 ₪
10התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
6,095,721 ₪
תשלומים לחברת בזק לשנת
התקשרות עם חברת בזק לשנת
תשלומי בזק לבתי הדין לשנת 2020
לשנת
תשלומים לחברת בזק לשנת
2,210,365 ₪
2התקשרויות
התקשרות עם חברת בזק לשנת
1,953,153 ₪
2התקשרויות
תשלומי בזק לבתי הדין לשנת 2020
985,900 ₪
התקשרות אחת
לשנת
728,845 ₪
2התקשרויות
אחרים
217,458 ₪
התקשרות אחת
משרד המדע והטכנולוגיה
5,620,424 ₪
שוטף
עבור תשלומים שוטפים
הוצאות שוטפות לבזק קווי תקשורת לרבעון הראשון 2018
עבור דמי מנוי לבז"ק
שוטף
2,709,957 ₪
5התקשרויות
עבור תשלומים שוטפים
2,017,898 ₪
9התקשרויות
הוצאות שוטפות לבזק קווי תקשורת לרבעון הראשון 2018
401,059 ₪
התקשרות אחת
עבור דמי מנוי לבז"ק
166,634 ₪
התקשרות אחת
אחרים
324,875 ₪
6התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
5,471,204 ₪
חשבונות טלפון
חשבונות קווי תימסורת של המשרד
הזמנה לתמסורות SDH-SOM ומטרו לשנת
תשלומי הוראות קבע החל שנת 2017
חשבונות טלפון
2,937,465 ₪
3התקשרויות
חשבונות קווי תימסורת של המשרד
961,348 ₪
2התקשרויות
הזמנה לתמסורות SDH-SOM ומטרו לשנת
517,414 ₪
3התקשרויות
תשלומי הוראות קבע החל שנת 2017
445,919 ₪
התקשרות אחת
אחרים
609,059 ₪
21התקשרויות
משרד התקשורת
5,464,244 ₪
בזק
תקשורת
מסגרת טלפונים
קו אינטרנט IPVPN
בזק
2,822,913 ₪
10התקשרויות
תקשורת
2,090,612 ₪
8התקשרויות
מסגרת טלפונים
268,765 ₪
התקשרות אחת
קו אינטרנט IPVPN
163,786 ₪
התקשרות אחת
אחרים
118,168 ₪
7התקשרויות
משרד הבינוי והשיכון
5,254,737 ₪
תשלום לבזק
העתקת תשתיות בכביש 4
קוי תקשורת
הטיית קו מכיכר בכביש 6353 לכיוון בסיס מג"ב
תשלום לבזק
2,312,635 ₪
17התקשרויות
העתקת תשתיות בכביש 4
1,424,824 ₪
2התקשרויות
קוי תקשורת
609,578 ₪
8התקשרויות
הטיית קו מכיכר בכביש 6353 לכיוון בסיס מג"ב
404,234 ₪
2התקשרויות
אחרים
503,465 ₪
6התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
4,869,806 ₪
שירותי תקשורת
רת"מ
קבצי טלפון
רכישת טלפונים
שירותי תקשורת
4,365,862 ₪
17התקשרויות
רת"מ
414,871 ₪
התקשרות אחת
קבצי טלפון
84,159 ₪
5התקשרויות
רכישת טלפונים
4,914 ₪
התקשרות אחת
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
4,689,770 ₪
שרותי טלפוניה עפ"י צריכה בפועל ומגבלה תקציבית 2016
טלפוניה בפריסה ארצית
שירותי טלפוניה ארצית
תקשורת חקירות ילדים
שרותי טלפוניה עפ"י צריכה בפועל ומגבלה תקציבית 2016
2,761,553 ₪
התקשרות אחת
טלפוניה בפריסה ארצית
1,213,522 ₪
2התקשרויות
שירותי טלפוניה ארצית
545,317 ₪
התקשרות אחת
תקשורת חקירות ילדים
149,898 ₪
התקשרות אחת
אחרים
19,481 ₪
2התקשרויות
משרד הכלכלה
3,997,697 ₪
טלפוניה
תשלום דמי שימוש לחב' בזק עבור שימוש בשטחים המשותפי
שטחים משותפים חדר כושר וניקיון שטחים משותפי
קבלת שרותי אחזקה
טלפוניה
3,717,163 ₪
2התקשרויות
תשלום דמי שימוש לחב' בזק עבור שימוש בשטחים המשותפי
184,764 ₪
התקשרות אחת
שטחים משותפים חדר כושר וניקיון שטחים משותפי
47,181 ₪
2התקשרויות
קבלת שרותי אחזקה
30,888 ₪
התקשרות אחת
אחרים
17,701 ₪
4התקשרויות
המשרד לשירותי דת
3,265,074 ₪
קוי תקשורת עבור המועצות הדתיות
טלפון
.
תשלומי בזק 2017
קוי תקשורת עבור המועצות הדתיות
949,543 ₪
התקשרות אחת
טלפון
888,059 ₪
3התקשרויות
.
409,179 ₪
התקשרות אחת
תשלומי בזק 2017
349,510 ₪
התקשרות אחת
אחרים
668,783 ₪
5התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
3,165,529 ₪
תשלומים לחברת בזק עבור קווי טלפון בשירות התעסוקה
קווי תקשורת - העברת נתונים
תשלומים בהוראת קבע לחברת בזק 2017
תשתית תקשורת 60M קו תמסורת SDH
תשלומים לחברת בזק עבור קווי טלפון בשירות התעסוקה
1,511,706 ₪
2התקשרויות
קווי תקשורת - העברת נתונים
1,042,192 ₪
2התקשרויות
תשלומים בהוראת קבע לחברת בזק 2017
494,870 ₪
התקשרות אחת
תשתית תקשורת 60M קו תמסורת SDH
78,539 ₪
התקשרות אחת
אחרים
38,223 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
2,946,750 ₪
הו"ק לחברת בזק עבור קווי תקשורת לשנת 2019 (ינואר-דצמבר)
הוראת קבע לבזק בגין תקשרות קוית לתקופה 1.1.16-31.
הוראת קבע לטלפונים קויים לתקופה 1.1.15-31.12.15
הו"ק לחברת בזק עבור קווי תקשורת לשנת 2019 (ינואר-דצמבר)
1,248,950 ₪
התקשרות אחת
הוראת קבע לבזק בגין תקשרות קוית לתקופה 1.1.16-31.
1,032,783 ₪
התקשרות אחת
הוראת קבע לטלפונים קויים לתקופה 1.1.15-31.12.15
665,016 ₪
התקשרות אחת
מינהל המחקר החקלאי
2,819,673 ₪
טלפוניה לשנת 2015
חשבון בזק
בזק 2017
טלפוניה בזק 2018
טלפוניה לשנת 2015
1,500,153 ₪
2התקשרויות
חשבון בזק
1,033,779 ₪
2התקשרויות
בזק 2017
252,312 ₪
התקשרות אחת
טלפוניה בזק 2018
33,430 ₪
התקשרות אחת
המרכז למיפוי ישראל
2,490,996 ₪
קווי תקשורת ענ"א
תשלום עבור שיחות
קווים בודדים
תקשורת- עפ" אישור חשכ"ל
קווי תקשורת ענ"א
2,101,160 ₪
11התקשרויות
תשלום עבור שיחות
170,320 ₪
3התקשרויות
קווים בודדים
83,871 ₪
3התקשרויות
תקשורת- עפ" אישור חשכ"ל
73,974 ₪
התקשרות אחת
אחרים
61,670 ₪
6התקשרויות
משרד התרבות והספורט
2,318,900 ₪
שירותי טלפון
תשלומים שוטפים לטלפוניה וקווי תקשוב
תש' שוטפים טלפוניה וקווי תקשוב לשנת 2023
תשלומים לתשתית טלפון ואינטרנט לשנת
שירותי טלפון
576,634 ₪
3התקשרויות
תשלומים שוטפים לטלפוניה וקווי תקשוב
529,469 ₪
התקשרות אחת
תש' שוטפים טלפוניה וקווי תקשוב לשנת 2023
252,103 ₪
התקשרות אחת
תשלומים לתשתית טלפון ואינטרנט לשנת
222,178 ₪
2התקשרויות
אחרים
738,517 ₪
8התקשרויות
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
2,160,718 ₪
קווי חוזי
תשלומי טלפון כללי
שימוש בקווי בזק
תקשורת אינטרנט
קווי חוזי
1,302,533 ₪
5התקשרויות
תשלומי טלפון כללי
312,255 ₪
2התקשרויות
שימוש בקווי בזק
306,883 ₪
2התקשרויות
תקשורת אינטרנט
70,140 ₪
3התקשרויות
אחרים
168,907 ₪
9התקשרויות
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
2,080,372 ₪
שירותי תקשורת בזק
תשלומי טלפון
תשלומי בזק לשנת
תשתיש אינטרנט לביה"ס.
שירותי תקשורת בזק
279,083 ₪
2התקשרויות
תשלומי טלפון
230,480 ₪
8התקשרויות
תשלומי בזק לשנת
174,569 ₪
5התקשרויות
תשתיש אינטרנט לביה"ס.
141,742 ₪
4התקשרויות
אחרים
1,254,498 ₪
93התקשרויות
משרד החוץ
1,800,991 ₪
תשלומי הוראת קבע - טלפוניה
תשלומי הוראת קבע לשנת 2019
הדברת מזיקים
תשלומי הוראת קבע - טלפוניה
1,001,513 ₪
התקשרות אחת
תשלומי הוראת קבע לשנת 2019
792,458 ₪
התקשרות אחת
הדברת מזיקים
7,020 ₪
3התקשרויות
נציבות שירות המדינה
1,519,882 ₪
שירותי טלפון,
תמסורת
תשלום בגין שירותי אינטרנט
הוצאות קשיחות- בזק
שירותי טלפון,
900,720 ₪
4התקשרויות
תמסורת
203,394 ₪
2התקשרויות
תשלום בגין שירותי אינטרנט
112,860 ₪
התקשרות אחת
הוצאות קשיחות- בזק
102,788 ₪
6התקשרויות
אחרים
200,120 ₪
7התקשרויות
משרד הרווחה - זרוע העבודה
1,467,929 ₪
מסלול תעסוקה כללי
מסלול תעסוקה כללי
1,467,929 ₪
5תמיכות
המשרד לשוויון חברתי
1,298,719 ₪
רשת תקשורת ממשלתית
רשת תקשורת קווית
תקשורת - טלפון/פקס - בזק עסקים
אחזקת מרכזיה קווים בהסכם חשכ"ל
רשת תקשורת ממשלתית
803,518 ₪
5התקשרויות
רשת תקשורת קווית
291,414 ₪
2התקשרויות
תקשורת - טלפון/פקס - בזק עסקים
123,871 ₪
4התקשרויות
אחזקת מרכזיה קווים בהסכם חשכ"ל
22,767 ₪
4התקשרויות
אחרים
57,151 ₪
12התקשרויות
המכון הגיאולוגי
1,131,913 ₪
הוצאות בזק
טלפונים
הוצאות חשמל למכון לשנת 2018
תשלום חשבון בזק
הוצאות בזק
553,208 ₪
3התקשרויות
טלפונים
193,443 ₪
2התקשרויות
הוצאות חשמל למכון לשנת 2018
148,038 ₪
התקשרות אחת
תשלום חשבון בזק
123,199 ₪
התקשרות אחת
אחרים
114,023 ₪
2התקשרויות
משרד התיירות
918,956 ₪
חשבונות טלפון
שרותי טולפון למשרד 2018
בזק טלפונים
קוי תמסורת ו-IPVPN
חשבונות טלפון
508,973 ₪
2התקשרויות
שרותי טולפון למשרד 2018
209,851 ₪
התקשרות אחת
בזק טלפונים
157,402 ₪
התקשרות אחת
קוי תמסורת ו-IPVPN
22,815 ₪
התקשרות אחת
אחרים
19,915 ₪
5התקשרויות
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
668,257 ₪
תקשורת רת"מ + שירותים
שרותי תקשורת
בזק שיחות
טלפונים
תקשורת רת"מ + שירותים
281,498 ₪
9התקשרויות
שרותי תקשורת
114,478 ₪
4התקשרויות
בזק שיחות
100,224 ₪
2התקשרויות
טלפונים
81,432 ₪
התקשרות אחת
אחרים
90,626 ₪
6התקשרויות
רשות המים והביוב
650,158 ₪
תשלום עבור קווי תקשוב IPVPN ומטרו
קווי תקשוב - רשות המים
תשלום עבור קווי בזק באתרים - מבוסס על חיוב ממוצע
תשלום עבור קווי תקשוב IPVPN ומטרו
460,227 ₪
2התקשרויות
קווי תקשוב - רשות המים
136,444 ₪
התקשרות אחת
תשלום עבור קווי בזק באתרים - מבוסס על חיוב ממוצע
53,488 ₪
התקשרות אחת
הרבנות הראשית לישראל
615,766 ₪
תשלומי
הזמנת מסגרת לשנת 2018 בזק (במהלך השנה נגדיל את ההזמנה)
תשלומי
432,371 ₪
3התקשרויות
הזמנת מסגרת לשנת 2018 בזק (במהלך השנה נגדיל את ההזמנה)
183,395 ₪
התקשרות אחת
רשות התחרות
560,160 ₪
קווי
קווי תמסורת + קווי IPVPN
קו מחשוב
קווי טלפון
קווי
435,699 ₪
6התקשרויות
קווי תמסורת + קווי IPVPN
68,737 ₪
התקשרות אחת
קו מחשוב
44,280 ₪
התקשרות אחת
קווי טלפון
3,933 ₪
3התקשרויות
אחרים
7,511 ₪
8התקשרויות
רשות השירות הלאומי - אזרחי
383,354 ₪
לבזק
טלפוניה
לבזק
330,908 ₪
2התקשרויות
טלפוניה
52,446 ₪
התקשרות אחת
רשות החשמל
372,436 ₪
שיחות בזק
30.4.15-31.08.15- שיחות טלפון
שיחות טלפון נייח מהמשרד
שיחות בזק
316,167 ₪
2התקשרויות
30.4.15-31.08.15- שיחות טלפון
30,115 ₪
התקשרות אחת
שיחות טלפון נייח מהמשרד
26,154 ₪
התקשרות אחת
רשות ההגבלים העסקיים
276,394 ₪
תקשורת
קווי מיחשוב
קווים אנלוגיים
קווי תמסורת
תקשורת
157,284 ₪
התקשרות אחת
קווי מיחשוב
109,187 ₪
התקשרות אחת
קווים אנלוגיים
5,436 ₪
התקשרות אחת
קווי תמסורת
4,279 ₪
התקשרות אחת
אחרים
207.76 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
238,113 ₪
שירותי טלפוניה ארצית
שירותי טלפוניה ארצית
238,113 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
230,692 ₪
תקשורת טלפוניה בפריסה ארצית
שירותי חניה לעובדי האגף אסטרטגי
תקשורת טלפוניה בפריסה ארצית
205,631 ₪
התקשרות אחת
שירותי חניה לעובדי האגף אסטרטגי
25,061 ₪
התקשרות אחת
המדפיס הממשלתי
114,555 ₪
שירות תמסורת מטרו
תשלומי בזק
תשלום בזק
בזק - קוים ישירים
שירות תמסורת מטרו
37,812 ₪
4התקשרויות
תשלומי בזק
37,536 ₪
4התקשרויות
תשלום בזק
21,254 ₪
התקשרות אחת
בזק - קוים ישירים
11,975 ₪
התקשרות אחת
אחרים
5,979 ₪
2התקשרויות
משרד התפוצות
113,893 ₪
הוצאות קשיחות- בזק
תחזוקה שוטפת למרכזיה
הוצאות קשיחות- בזק
93,375 ₪
6התקשרויות
תחזוקה שוטפת למרכזיה
20,518 ₪
התקשרות אחת
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
103,671 ₪
הוצאות קשיחות- בזק
תחזוקה שוטפת למרכזיה
הוצאות קשיחות- בזק
102,722 ₪
3התקשרויות
תחזוקה שוטפת למרכזיה
949.27 ₪
התקשרות אחת
רוה"מ
100,000 ₪
פעולות
פעולות
100,000 ₪
תמיכה אחת
לשכת הפרסום הממשלתית
56,408 ₪
תשלומים לתשתית טלפון ואינטרנט לשנת 2022 ו2023
תשלומים לתשתית טלפון ואינטרנט לשנת 2022 ו2023
56,408 ₪
התקשרות אחת
הכנסת
31,420 ₪
הזמנת מסגרת בזק החברה הישראלית לשנת 2022.
הזמנת מסגרת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ לשנת 2020
הזמנת מסגרת בזק החברה הישראלית לשנת 2022.
31,024 ₪
התקשרות אחת
הזמנת מסגרת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ לשנת 2020
396.41 ₪
התקשרות אחת
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
10,628 ₪
תשלום בזק
תשלום בזק
10,628 ₪
3התקשרויות
המשרד לירושלים ומורשת
9,538 ₪
הוצאות קשיחות- בזק
תחזוקה שוטפת למרכזיה
הוצאות קשיחות- בזק
7,255 ₪
2התקשרויות
תחזוקה שוטפת למרכזיה
2,283 ₪
התקשרות אחת
משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ​
4,078 ₪
תשלומים שוטפים לבזק 2019
תשלומים שוטפים לבזק 2019
4,078 ₪
התקשרות אחת