דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ

#520029083

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות40,977,595
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1972-06-22
ישראלית חברה ציבורית
פעילה


רוטשילד 42, תל אביב - יפו
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האוצר
38,891,164 ₪
תשלום ריבית להלוואות בערבות המדינה
תשלום ריבית להלוואות בערבות המדינה
38,891,164 ₪
התקשרות אחת
משרד הבינוי והשיכון
1,706,071 ₪
סבסוד בנקים למשכנתאות
סבסוד בנקים למשכנתאות
1,706,071 ₪
2התקשרויות
מ.האוצר - מטה החשב הכללי
280,473 ₪
הסדר משלים להסדרהקיבוצים
הסדר משלים להסדרהקיבוצים
280,473 ₪
4תמיכות
רשות המסים בישראל
77,465 ₪
עמלות פיננסיות בנקים מסחריים
עמלות גביית מיסים- בנקים מסחריים
עמלות גביית מיסים- כ"א 2023
עמלות פיננסיות בנקים מסחריים
36,178 ₪
3התקשרויות
עמלות גביית מיסים- בנקים מסחריים
27,851 ₪
התקשרות אחת
עמלות גביית מיסים- כ"א 2023
13,436 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
12,240 ₪
הכשרות מעסיקים
הכשרות מעסיקים
12,240 ₪
תמיכה אחת