דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע״מ

#520017393

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות6,360,449,500
AMIDAR THE ISRAELI NATIONAL PUBLIC HOUSING COMPANY LTD
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1949-05-27
ישראלית חברה אגח
פעילה (הוגשה בקשת מיזוג - מיועדת לקלוט)


הרוקמים 26, חולון
אצל: מרכז עזריאלי
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
6,003,591,936 ₪
רכישת דירות למלאי
ניהול
איגוח עמידר
1234
רכישת דירות למלאי
2,018,025,789 ₪
2התקשרויות
ניהול
1,438,553,606 ₪
6התקשרויות
איגוח עמידר
1,250,000,000 ₪
2התקשרויות
1234
367,247,017 ₪
10התקשרויות
אחרים
929,765,524 ₪
237התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
601,890,666 ₪
ניהול נכסי
עמלות
דמי ניהול
עמידר- הסכם משולש- גבעת המטוס
ניהול נכסי
336,036,647 ₪
17התקשרויות
עמלות
133,820,685 ₪
4התקשרויות
דמי ניהול
58,131,787 ₪
3התקשרויות
עמידר- הסכם משולש- גבעת המטוס
53,585,808 ₪
התקשרות אחת
אחרים
20,315,739 ₪
3התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
44,016 ₪
שכירות מבנה תחנת כיבוי בני יהודה(גליל גולן) לשנת 2019
שכירות מבנה תחנת בני יהודה(גליל גולן) לשנת 2017
שכירות מבנה תחנת כיבוי בני יהודה(גליל גולן) לשנת 2019
22,111 ₪
התקשרות אחת
שכירות מבנה תחנת בני יהודה(גליל גולן) לשנת 2017
21,905 ₪
התקשרות אחת
משרד ראש הממשלה
31,149 ₪
הוצאות קשיחות
אחזקה מחוז דרום 2015
תשלום מים גיור
הוצאות קשיחות
29,412 ₪
2התקשרויות
אחזקה מחוז דרום 2015
947.24 ₪
התקשרות אחת
תשלום מים גיור
789.01 ₪
התקשרות אחת
המשרד לשירותי דת
24,486 ₪
.
.
24,486 ₪
התקשרות אחת
כבאות והצלה לישראל
21,753 ₪
שכירות מבנה תחנת כיבוי בני יהודה(גליל גולן) לשנת 2018
שכירות מבנה תחנת כיבוי בני יהודה(גליל גולן) לשנת 2018
21,753 ₪
התקשרות אחת