דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חברת החשמל לישראל בעמ

#520000472

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות353,901,798
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
1923-03-29
ישראלית חברה ציבורית
פעילה


נתיב האור 1, חיפה
אצל: היועץ המשפטי ומזכיר החברה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
162,326,767 ₪
בתכנון וחיבור חשמל ל
הטמנת קו מ"ג בין עמ' 44/119-40/119ו-121/119-44/1
הזממת רשת מ"ג בין עמודים
הזמנת ממשק
בתכנון וחיבור חשמל ל
153,525,393 ₪
541התקשרויות
הטמנת קו מ"ג בין עמ' 44/119-40/119ו-121/119-44/1
2,916,523 ₪
2התקשרויות
הזממת רשת מ"ג בין עמודים
2,487,581 ₪
התקשרות אחת
הזמנת ממשק
1,166,721 ₪
8התקשרויות
אחרים
2,230,549 ₪
19התקשרויות
הנהלת בתי המשפט
108,480,615 ₪
חשמל ארצי שנת
תשלומי חשמל
תשלומים לחב' החשמל בשנת 2015
תשלומי חשמל 2020
חשמל ארצי שנת
28,904,306 ₪
2התקשרויות
תשלומי חשמל
21,511,854 ₪
3התקשרויות
תשלומים לחב' החשמל בשנת 2015
19,796,432 ₪
התקשרות אחת
תשלומי חשמל 2020
19,239,025 ₪
התקשרות אחת
אחרים
19,028,998 ₪
3התקשרויות
שירות בתי הסוהר
86,201,036 ₪
הזמנה מהסבה
תשלום חשמל לחברת חשמל 2016
תשלומים עבור צריכת חשמל לשנת 2021
הגדלת מתח חשמל בבימ"ר ת"א
הזמנה מהסבה
46,105,020 ₪
התקשרות אחת
תשלום חשמל לחברת חשמל 2016
27,492,043 ₪
התקשרות אחת
תשלומים עבור צריכת חשמל לשנת 2021
12,416,044 ₪
התקשרות אחת
הגדלת מתח חשמל בבימ"ר ת"א
120,840 ₪
התקשרות אחת
אחרים
67,090 ₪
5התקשרויות
רשות המסים בישראל
66,996,683 ₪
תשלומי חברת חשמל למ. הכנסה לשנת
תשלומי חברת חשמל למ. הכנסה לשנת
66,996,683 ₪
33התקשרויות
מינהל המחקר החקלאי
44,022,530 ₪
חיובי חשמל לשנת 2015
חיובי חשמל לשנת 2015
44,022,530 ₪
17התקשרויות
רשות מקרקעי ישראל
41,340,069 ₪
קריית ביאליק- לב העיר- קד"מ הטמנת קו מתח עליון
תשלום
אופקים- שכ הפארק- העתקת קו מתח עליון- חח"י
קרית ביאליק- נאות אפק- קו מתח עליון
קריית ביאליק- לב העיר- קד"מ הטמנת קו מתח עליון
11,441,260 ₪
התקשרות אחת
תשלום
10,684,100 ₪
38התקשרויות
אופקים- שכ הפארק- העתקת קו מתח עליון- חח"י
10,515,288 ₪
התקשרות אחת
קרית ביאליק- נאות אפק- קו מתח עליון
2,319,550 ₪
התקשרות אחת
אחרים
6,379,871 ₪
23התקשרויות
משרד המשפטים
37,006,645 ₪
הוראות קבע חשמל
העתקת שעונים
הוראות קבע חשמל
37,005,794 ₪
72התקשרויות
העתקת שעונים
850.31 ₪
התקשרות אחת
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
35,337,877 ₪
תשלומי חשמל
חשמל כללי 2015
צריכת חשמל 2019
חיבור חשמל לבניין הדרכה מו"פ לכיש
תשלומי חשמל
31,822,247 ₪
11התקשרויות
חשמל כללי 2015
3,104,615 ₪
התקשרות אחת
צריכת חשמל 2019
384,452 ₪
התקשרות אחת
חיבור חשמל לבניין הדרכה מו"פ לכיש
26,564 ₪
התקשרות אחת
משרד החינוך
30,417,895 ₪
חשמל מטה ירושלים
צריכת חשמל
תשלומי חשמל
חשמל - בניין מוסקוביץ'
חשמל מטה ירושלים
15,283,480 ₪
7התקשרויות
צריכת חשמל
11,285,928 ₪
23התקשרויות
תשלומי חשמל
962,314 ₪
10התקשרויות
חשמל - בניין מוסקוביץ'
918,972 ₪
התקשרות אחת
אחרים
1,967,201 ₪
36התקשרויות
הרשות הארצית לכבאות והצלה
27,046,558 ₪
מונה חשמל
שירותי בינוי ותשתיות
תשלום דלק לשנת 2019 - מחוז דרום
רכש כבאיות
מונה חשמל
26,038,967 ₪
71התקשרויות
שירותי בינוי ותשתיות
383,516 ₪
3התקשרויות
תשלום דלק לשנת 2019 - מחוז דרום
383,311 ₪
התקשרות אחת
רכש כבאיות
102,960 ₪
התקשרות אחת
אחרים
137,804 ₪
10התקשרויות
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
17,549,911 ₪
חיוב חשבון חשמל עבור משרדי הקליטה ירושלים- 2022
חיוב חשבון חשמל עבור משרדי הקליטה ירושלים- 2022
17,549,911 ₪
109התקשרויות
משרד ראש הממשלה
16,109,969 ₪
הוצאות קשיחות-חשמל
תשלומי
חשמל ביטחון בבתי רה"מ
הוצאות חשמל - קשיחות
הוצאות קשיחות-חשמל
15,429,579 ₪
52התקשרויות
תשלומי
521,693 ₪
8התקשרויות
חשמל ביטחון בבתי רה"מ
104,687 ₪
2התקשרויות
הוצאות חשמל - קשיחות
54,010 ₪
התקשרות אחת
רשות האוכלוסין וההגירה
15,141,693 ₪
תשלומי חשמל
תשלומי חשמל לשנת 2015
תשלומי חשמל למחצית שנת 2016
חשמל 2021.
תשלומי חשמל
5,599,291 ₪
12התקשרויות
תשלומי חשמל לשנת 2015
2,440,920 ₪
5התקשרויות
תשלומי חשמל למחצית שנת 2016
1,965,925 ₪
5התקשרויות
חשמל 2021.
1,578,968 ₪
3התקשרויות
אחרים
3,556,589 ₪
12התקשרויות
משרד הבריאות
13,782,660 ₪
הזמנת מסגרת לחברת חשמל עבור מבנה חיסונים
רגילה
ספק יחיד
עבור הלשכה והתחנות
הזמנת מסגרת לחברת חשמל עבור מבנה חיסונים
13,132,068 ₪
338התקשרויות
רגילה
384,785 ₪
2התקשרויות
ספק יחיד
113,931 ₪
התקשרות אחת
עבור הלשכה והתחנות
87,962 ₪
2התקשרויות
אחרים
63,914 ₪
7התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
13,470,198 ₪
תשלומי חשמל מאוגוסט עד
עבור תשלומי מים למעון
רשת וחל"ב ובדיקת מתקן
המשך תשלום עד 31.12.19 ע"פ יתרת תקציב קיים,
תשלומי חשמל מאוגוסט עד
13,269,273 ₪
170התקשרויות
עבור תשלומי מים למעון
101,863 ₪
התקשרות אחת
רשת וחל"ב ובדיקת מתקן
84,483 ₪
התקשרות אחת
המשך תשלום עד 31.12.19 ע"פ יתרת תקציב קיים,
14,579 ₪
התקשרות אחת
מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפש)
13,454,646 ₪
הזמנת מסגרת עבור תשלומי חשמל יח' ארכאולוגיה לשנת
חיבור כפרים פלס' לרשת החשמל
הוצאות חשמל
הגדלת אספקת החשמל לאשכול הכפרים נזאלת עיסא ונזאלת וואסט
הזמנת מסגרת עבור תשלומי חשמל יח' ארכאולוגיה לשנת
3,847,171 ₪
21התקשרויות
חיבור כפרים פלס' לרשת החשמל
1,491,656 ₪
4התקשרויות
הוצאות חשמל
1,441,828 ₪
2התקשרויות
הגדלת אספקת החשמל לאשכול הכפרים נזאלת עיסא ונזאלת וואסט
612,685 ₪
2התקשרויות
אחרים
6,061,306 ₪
56התקשרויות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
13,145,716 ₪
תשלום חשמל
תשלום חשמל
13,145,716 ₪
28התקשרויות
רשות האכיפה והגבייה
11,778,260 ₪
צריכת חשמל
תשלום חשמל
צריכת חשמל
10,671,688 ₪
8התקשרויות
תשלום חשמל
1,106,573 ₪
2התקשרויות
משרד הפנים
11,393,943 ₪
צריכת החשמל מחסני פס"ח לשנת 2021
צריכת החשמ מחוז ירושלים 2020
צריכת החשמל מחסני פס"ח לשנת 2021
11,225,833 ₪
57התקשרויות
צריכת החשמ מחוז ירושלים 2020
168,110 ₪
התקשרות אחת
המכון הגיאולוגי
9,079,802 ₪
הוצאות חשמל מכון
תשלום הוצ' חשמל
תשלומי חשמל 2023
הוצ חשמל
הוצאות חשמל מכון
4,289,389 ₪
5התקשרויות
תשלום הוצ' חשמל
3,101,240 ₪
3התקשרויות
תשלומי חשמל 2023
718,014 ₪
2התקשרויות
הוצ חשמל
426,553 ₪
התקשרות אחת
אחרים
544,605 ₪
15התקשרויות
משרד האוצר
8,891,939 ₪
הוצאות חשמל לשנת 2022
העתקת חדר שנאים
תשלומי מים
חיבור חדש
הוצאות חשמל לשנת 2022
8,144,445 ₪
52התקשרויות
העתקת חדר שנאים
567,487 ₪
2התקשרויות
תשלומי מים
84,490 ₪
התקשרות אחת
חיבור חדש
82,454 ₪
2התקשרויות
אחרים
13,064 ₪
2התקשרויות
המרכז למיפוי ישראל
5,506,716 ₪
הוצ' חשמל 2016
תשלומי חשמל 2019
צריכת חשמל לשנת
תשלומי חשמל לשנת
הוצ' חשמל 2016
1,954,875 ₪
2התקשרויות
תשלומי חשמל 2019
1,333,954 ₪
התקשרות אחת
צריכת חשמל לשנת
1,157,559 ₪
3התקשרויות
תשלומי חשמל לשנת
1,060,328 ₪
2התקשרויות
הנהלת בתי הדין הרבניים
5,326,363 ₪
תשלום הוצאות חשמל לבתי הדין לשנת
תשלומי חשמל לבתי הדין לשנת
הוצאות חשמל לבתי הדין 2017
הוצאות חשמל בבתיה"ד לשנת 2019
תשלום הוצאות חשמל לבתי הדין לשנת
1,895,884 ₪
3התקשרויות
תשלומי חשמל לבתי הדין לשנת
1,630,264 ₪
3התקשרויות
הוצאות חשמל לבתי הדין 2017
914,256 ₪
התקשרות אחת
הוצאות חשמל בבתיה"ד לשנת 2019
885,959 ₪
התקשרות אחת
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
4,154,939 ₪
התחייבות בגין חכירה וריבית לגוררות נמל לשנת 2016
חשמל
תשלומי חשמל
חשמל
התחייבות בגין חכירה וריבית לגוררות נמל לשנת 2016
1,789,619 ₪
התקשרות אחת
חשמל
1,127,254 ₪
2התקשרויות
תשלומי חשמל
461,349 ₪
3התקשרויות
חשמל
460,009 ₪
3התקשרויות
אחרים
316,708 ₪
6התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
4,068,633 ₪
צריכת חשמל במשרדים שנת
צריכת חשמל שנת
צריכת חשמל בכל המשרדים שנת 2019
צריכת חשמל
צריכת חשמל במשרדים שנת
1,988,800 ₪
5התקשרויות
צריכת חשמל שנת
1,396,111 ₪
2התקשרויות
צריכת חשמל בכל המשרדים שנת 2019
508,199 ₪
התקשרות אחת
צריכת חשמל
142,602 ₪
2התקשרויות
אחרים
32,923 ₪
2התקשרויות
שירות התעסוקה הישראלי
3,882,109 ₪
הוראת קבע חברת חשמל
תשלום חשמל בהוראת קבע עבור לשכות התעסוקה 2015
הוראת קבע חשמל 2017
הוראת קבע חברת חשמל
1,313,759 ₪
התקשרות אחת
תשלום חשמל בהוראת קבע עבור לשכות התעסוקה 2015
1,304,617 ₪
התקשרות אחת
הוראת קבע חשמל 2017
1,263,733 ₪
התקשרות אחת
החטיבה להתישבות
3,758,509 ₪
עודפים מחוייבים משנים קודמות מרחב
הוצאות החטיבה
תשתיות התיישבות
עודפים מחוייבים משנים קודמות מרחב
3,006,973 ₪
2תמיכות
הוצאות החטיבה
606,626 ₪
3תמיכות
תשתיות התיישבות
144,910 ₪
תמיכה אחת
הטלוויזיה החינוכית הישראלית
3,369,784 ₪
צריכת חשמל
צריכת חשמל
3,369,784 ₪
4התקשרויות
משרד העלייה והקליטה
3,314,377 ₪
תשלומי חשמל לכלל המשרד לשנת
חשמל ארצי
עידוד העסקת אקדמאים עולים
תשלומי חשמל לכלל המשרד לשנת
2,877,068 ₪
5התקשרויות
חשמל ארצי
413,659 ₪
התקשרות אחת
עידוד העסקת אקדמאים עולים
23,650 ₪
3תמיכות
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב
3,175,499 ₪
מכחול מרעית
מכחול מרעית
3,175,499 ₪
19התקשרויות
משרד התקשורת
3,100,217 ₪
תשלומי חשמל
תשלומי חשמל
3,100,217 ₪
11התקשרויות
נציבות שירות המדינה
3,093,012 ₪
הוצאות קשיחות - חשמל
הוצאות קשיחות - חשמל
3,093,012 ₪
18התקשרויות
משרד הכלכלה
3,007,696 ₪
תשלומי חשמל נצרת
תשלום לחברת החשמל
תשלום לחב' חשמל שנת 2016 מבני המשרד בירושלים, אשד
חשמל תל-ארזה
תשלומי חשמל נצרת
2,185,308 ₪
14התקשרויות
תשלום לחברת החשמל
204,008 ₪
2התקשרויות
תשלום לחב' חשמל שנת 2016 מבני המשרד בירושלים, אשד
195,290 ₪
התקשרות אחת
חשמל תל-ארזה
150,083 ₪
התקשרות אחת
אחרים
273,007 ₪
4התקשרויות
משרד התרבות והספורט
2,987,501 ₪
תשלומי חשמל לשנת 2023
תשלום לחברת
התקשרותץ שנתית עם חברת החשמל 2019
הזמנת רכש חברת חשמל 2018 חצי שנתי
תשלומי חשמל לשנת 2023
1,569,650 ₪
13התקשרויות
תשלום לחברת
326,111 ₪
2התקשרויות
התקשרותץ שנתית עם חברת החשמל 2019
249,952 ₪
התקשרות אחת
הזמנת רכש חברת חשמל 2018 חצי שנתי
189,966 ₪
התקשרות אחת
אחרים
651,822 ₪
7התקשרויות
המשרד לשירותי דת
2,960,413 ₪
חשמל 2016
חשמל 2018
.
חשמל 2015
חשמל 2016
541,076 ₪
2התקשרויות
חשמל 2018
487,402 ₪
התקשרות אחת
.
468,371 ₪
התקשרות אחת
חשמל 2015
468,371 ₪
התקשרות אחת
אחרים
995,193 ₪
3התקשרויות
המדפיס הממשלתי
2,947,424 ₪
תשלומי חשמל לשנת
תשלומי חשמל לשנת
2,947,424 ₪
6התקשרויות
משרד הכלכלה והתעשייה
2,781,223 ₪
תשלום לחברת החשמל לשנת
תשלום לחברת החשמל לשנת
2,781,223 ₪
36התקשרויות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים
2,509,150 ₪
צריכת חשמל
צריכת חשמל
2,509,150 ₪
41התקשרויות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
1,901,439 ₪
אלבוסתן עבור תשלומי חשמל לתקופה של
אלבוסתן עבור תשלומי חשמל לתקופה של
1,901,439 ₪
44התקשרויות
המשרד לביטחון הפנים
1,730,268 ₪
חשמל
חשמל
1,730,268 ₪
10התקשרויות
מינהל התכנון
1,326,727 ₪
תשלום עבור חשמל במחוז צפון לשנת
חשמל למשרדי מנהל התכנון
קוויי חשמל
חברת החשמל-התקשרות לתכנון רצועת חשמל לשכונה מערבית פורדיס
תשלום עבור חשמל במחוז צפון לשנת
387,930 ₪
3התקשרויות
חשמל למשרדי מנהל התכנון
335,217 ₪
2התקשרויות
קוויי חשמל
238,808 ₪
התקשרות אחת
חברת החשמל-התקשרות לתכנון רצועת חשמל לשכונה מערבית פורדיס
129,128 ₪
התקשרות אחת
אחרים
235,644 ₪
6התקשרויות
משרד האנרגיה
1,181,945 ₪
תשלומי חשמל לשנת
שירותי סקר התכנות
חברת חשמל
הזמנת חשמל עבור רשות הגז הטבעי לשנת 2016 על פי הע
תשלומי חשמל לשנת
701,058 ₪
11התקשרויות
שירותי סקר התכנות
294,905 ₪
2התקשרויות
חברת חשמל
178,480 ₪
3התקשרויות
הזמנת חשמל עבור רשות הגז הטבעי לשנת 2016 על פי הע
7,502 ₪
התקשרות אחת
רשות המים והביוב
948,405 ₪
תשלומי חשמל
תשלומי חשמל
948,405 ₪
3התקשרויות
רשות התחרות
822,764 ₪
חשמל
חשמל
822,764 ₪
7התקשרויות
הרבנות הראשית לישראל
795,875 ₪
הזמנת מסגרת
הזמנת מסגרת
795,875 ₪
5התקשרויות
רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון
753,114 ₪
תשלומי חשמל שנת
הוצאות חשמל
תשלומי חשמל שנת
562,601 ₪
5התקשרויות
הוצאות חשמל
190,513 ₪
2התקשרויות
המשרד לשיתוף פעולה אזורי
324,948 ₪
הכנת מתאר לחיבור תעלת הימים למערכת הולכת החשמל
תשלומי חשמל
הכנת מתאר לחיבור תעלת הימים למערכת הולכת החשמל
281,601 ₪
התקשרות אחת
תשלומי חשמל
43,347 ₪
5התקשרויות
המשרד לשוויון חברתי
254,949 ₪
תשלומי חשמל
הוצאות קשיחות-
חיבור עמדת אבטחה לחשמל
רכישת צמידי טייבק
תשלומי חשמל
248,284 ₪
7התקשרויות
הוצאות קשיחות-
5,372 ₪
2התקשרויות
חיבור עמדת אבטחה לחשמל
867.58 ₪
התקשרות אחת
רכישת צמידי טייבק
425 ₪
התקשרות אחת
המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה
247,527 ₪
הוצאות קשיחות- חשמל
הוצאות קשיחות- חשמל
247,527 ₪
4התקשרויות
משרד התפוצות
140,375 ₪
הוצאות קשיחות- חשמל
הוצאות חשמל
הוצאות קשיחות- חשמל
112,148 ₪
5התקשרויות
הוצאות חשמל
28,227 ₪
2התקשרויות
לשכת הפרסום הממשלתית
136,092 ₪
תשלום עבור צריכת חשמל לשנת
תשלום עבור צריכת חשמל לשנת
136,092 ₪
2התקשרויות
רשות ההגבלים העסקיים
68,052 ₪
תשלום חשמל
תשלום חשמל
68,052 ₪
התקשרות אחת
בית הנשיא
16,000 ₪
קרן לרשות הנשיא
קרן לרשות הנשיא
16,000 ₪
3תמיכות
החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית
9,420 ₪
חשמל מרחב צפון 11-12/2017
חשמל מרחב צפון 11-12/2017
9,420 ₪
2התקשרויות
הכנסת
7,453 ₪
הזמנת מסגרת
הגדלת כח חשמל בדירת מאבטחים
בדיקת מתקן חשמל דירת מאבטחים
הזמנת מסגרת
3,515 ₪
2התקשרויות
הגדלת כח חשמל בדירת מאבטחים
3,384 ₪
התקשרות אחת
בדיקת מתקן חשמל דירת מאבטחים
554.24 ₪
התקשרות אחת
משרד המדע והטכנולוגיה
6,465 ₪
עבור התקנת קו חשמל לביתן השומר הצמוד לבית שר המדע
עבור התקנת קו חשמל לביתן השומר הצמוד לבית שר המדע
6,465 ₪
התקשרות אחת
משרד התיירות
6,349 ₪
חשבונות חשמל למשרד בחיפה
חשבונות חשמל למשרד בחיפה
6,349 ₪
3התקשרויות
הרשות לאכיפה במקרקעין - משרד האוצר
4,719 ₪
תשלומי חשמל
תשלומי חשמל
4,719 ₪
2התקשרויות