דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אגד חברה לתחבורה בע״מ

#516041118

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות468,389,917
EGGED TRANSPORTATION COMPANY LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2019-06-17
ישראלית חברה פרטית
פעילה


בגין מנחם 5, בית דגן
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
450,524,971 ₪
עבור מתן שירות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ
עבור תשלומי פרישה בהתאם להסכם
עבור רכש אוטובוסים
תגבור תחצ ל"ג בעומר 2021
עבור מתן שירות בתחבורה הציבורית ברחבי הארץ
202,476,909 ₪
6התקשרויות
עבור תשלומי פרישה בהתאם להסכם
126,494,723 ₪
התקשרות אחת
עבור רכש אוטובוסים
112,562,903 ₪
התקשרות אחת
תגבור תחצ ל"ג בעומר 2021
6,035,733 ₪
התקשרות אחת
אחרים
2,954,703 ₪
3התקשרויות
המשרד להגנת הסביבה
16,347,749 ₪
תמיכות בתכנית זיהום אוויר
תמיכות על פי חוק השקיות
התקנת מסנני חלקיקים לכלי רכב מזהמים באזור מפרץ חיפה
תמיכות בתכנית זיהום אוויר
13,496,500 ₪
2תמיכות
תמיכות על פי חוק השקיות
2,499,500 ₪
תמיכה אחת
התקנת מסנני חלקיקים לכלי רכב מזהמים באזור מפרץ חיפה
351,749 ₪
התקשרות אחת
שירות בתי הסוהר
1,506,997 ₪
נסיעות סגל הסוהרים בחברת ארץ בכל רחבי הארץ עבור חודשים 10/2020עד ינואר 2021
נסיעות סגל הסוהרים בחברת ארץ בכל רחבי הארץ עבור חודשים 10/2020עד ינואר 2021
1,506,997 ₪
התקשרות אחת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
8,790 ₪
הטענת כרטיס רב קו
הטענת כרטיס רב קו
8,790 ₪
2התקשרויות
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
1,409 ₪
הטענת רב קו
הטענת רב קו
1,409 ₪
התקשרות אחת