דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כפיר רכבת קלה בע״מ

#516015674

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות690,078,411
CFIR LIGHT RAIL LTD
להשתתף ולהגיש הצעה למכרז של J-NET
2019-04-18
ישראלית חברה פרטית
פעילה


ברקת 12, פתח תקווה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד התחבורה
683,896,234 ₪
י-ם קו ירוק
י-ם קו ירוק
683,896,234 ₪
7תמיכות
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
806,062 ₪
מתן שירות תחבורה ציבורית רכבת קלה בירושלים
מתן שירות תחבורה ציבורית רכבת קלה בירושלים
806,062 ₪
התקשרות אחת