דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נעמה אשל - בקרה ותכנון נוף בע״מ

#515828689

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות3,903,284
NAAMA ESHEL - LANDSCAPE CONTROL AND DESIGN LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2018-04-12
ישראלית חברה פרטית
פעילה


סביון 8, מודיעין-מכבים-רעות
אצל: נעמה אשל-צוביירי
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הבינוי והשיכון
3,460,389 ₪
רפרנטית נוף למחוזות ירושלים, מרכז ודרום
יועצת אדר' נוף
בקר/ית תכנון נוף ופתוח כלל ארצי לבקרת התכנון במנהל
רפרנטית נוף למחוזות ירושלים, מרכז ודרום
1,681,740 ₪
2התקשרויות
יועצת אדר' נוף
1,103,123 ₪
4התקשרויות
בקר/ית תכנון נוף ופתוח כלל ארצי לבקרת התכנון במנהל
675,526 ₪
2התקשרויות
מינהל התכנון
442,896 ₪
יועץ נוף מכרז 5/2016
מכרז 16/2022,יועצת נוף עבור הות"ל
יועץ נוף מכרז 5/2016
331,600 ₪
התקשרות אחת
מכרז 16/2022,יועצת נוף עבור הות"ל
111,296 ₪
התקשרות אחת