דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בליימי בע״מ

#515811123

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
BLIMEY LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2018-03-06
ישראלית חברה פרטית
פעילה


האורן 2, מוצא עילית
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החוץ
429,240 ₪
הפקות סרטים חברת בליימי 2019
הפקת סרטון הסברה ISRAEL FEEL
סרטי ראשי נציגויות
סרטון לגיוס בנות שירות - במקום הזמנה 4580014227 עקב שינוי ח.פ. של הספק
הפקות סרטים חברת בליימי 2019
207,642 ₪
2התקשרויות
הפקת סרטון הסברה ISRAEL FEEL
137,592 ₪
התקשרות אחת
סרטי ראשי נציגויות
76,050 ₪
2התקשרויות
סרטון לגיוס בנות שירות - במקום הזמנה 4580014227 עקב שינוי ח.פ. של הספק
7,956 ₪
התקשרות אחת