דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית

גלעד פקדונות בע״מ

מספר תאגיד
515742930
כספי ממשלה שהתקבלו תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות - ₪
GILAD DEPOSITS LTD
עיסוק בהנפקת תעודות התחייבות וכן הנפקת ניירות ערך אחרים (להלן: ״ ניירות הערך״), ולבצע את כל העסקאות והפעולות הדרושות לפי שיקול דעתה של החברה לצורך הנפקת ניירות הערך, השקעה של תמורות ההנפקה, המרתן ופדיונן, לשם רכישת נכסים מגבים, ולשם עמידה בהתחייבות החברה על פי תשקיפי ההנפקה ו/או דוחות הצעת המדף ו/או הרישום למסחר של ניירות הערך, ולשם השאת רווחי החברה.
2017-11-07
ישראלית חברה פרטית
פעילה


יעקב רוזן 5, רמת גן
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .