דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

דרונט דיגיטל 2017 בע״מ

#515602134

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
DARONET DIGITAL 2017 LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2017-02-09
ישראלית חברה פרטית
פעילה


פי גלילות 0, רמת השרון
אצל: מנהל 4 יו בע״מ
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המכון הגיאולוגי
25,799 ₪
אירוח אתר המכון
אירוח ותחזוקת אתר הטינטרנט של המכון
תחזוקת אתר המכון הגיאולוגי על שרת ייעודי
קוד תכנה לאתר המכון
אירוח אתר המכון
8,424 ₪
התקשרות אחת
אירוח ותחזוקת אתר הטינטרנט של המכון
8,424 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת אתר המכון הגיאולוגי על שרת ייעודי
8,424 ₪
התקשרות אחת
קוד תכנה לאתר המכון
526.5 ₪
התקשרות אחת
משרד הפנים
18,655 ₪
שירותי אירוח, תחזוקה ותמיכה באתר האינטרנט של המפעמים
תחזוקת אתר מפע"מים
הקמת אתר בשרת חלופי
שירותי אירוח, תחזוקה ותמיכה באתר האינטרנט של המפעמים
12,000 ₪
התקשרות אחת
תחזוקת אתר מפע"מים
6,000 ₪
2התקשרויות
הקמת אתר בשרת חלופי
655.2 ₪
התקשרות אחת