דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פורטיון טלקום בע״מ

#515557585

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות17,839
4TUNE TELECOM LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2016-12-04
ישראלית חברה פרטית
פעילה


בעלי מלאכה 1, בני דרום
אצל: ד.נ. אבטח
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המשרד להגנת הסביבה
17,839 ₪
שירות ואחראיות למרכזיית Audio codes
שירות למכשיר ניתוב שיחות מוקד חירום ופניות הציבור
תוספת עבור MS24X7X4-M1K_S6/YR
שירות ואחראיות למרכזיית Audio codes
8,558 ₪
התקשרות אחת
שירות למכשיר ניתוב שיחות מוקד חירום ופניות הציבור
7,389 ₪
התקשרות אחת
תוספת עבור MS24X7X4-M1K_S6/YR
1,893 ₪
התקשרות אחת