דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קיימא לאבס בע״מ

#515375970

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות13,127,279
KAYMA LABS LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2016-01-11
ישראלית חברה פרטית
פעילה


שוקן 23, תל אביב - יפו
אצל: וויוורק שוקן WEWORK -שרון רזנבלום
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד האוצר
18,043,622 ₪
שירותי יעוץ בנושא כלכלה התנהגותית.
יצירת מדדי מוטיבציה ושביעות רצון
שירותי יעוץ בנושא כלכלה התנהגותית.
17,411,322 ₪
6התקשרויות
יצירת מדדי מוטיבציה ושביעות רצון
632,300 ₪
התקשרות אחת
משרד הכלכלה והתעשייה
2,718,630 ₪
התאמת מענים עבור אזרחים חסרי אוריינות דיגיטלית.
בדיקת שימושיות לכיוון הפקדים בממשקים עבריים וערביים
העמקת עקרונות לעיצוב השירות ודיוור דיגיטלי
התאמת מענים עבור אזרחים חסרי אוריינות דיגיטלית.
1,956,550 ₪
2התקשרויות
בדיקת שימושיות לכיוון הפקדים בממשקים עבריים וערביים
420,900 ₪
התקשרות אחת
העמקת עקרונות לעיצוב השירות ודיוור דיגיטלי
341,180 ₪
התקשרות אחת
משרד העלייה והקליטה
92,250 ₪
מלגות ושכר מדענים עולים
מלגות ושכר מדענים עולים
92,250 ₪
2תמיכות
רשות המסים בישראל
87,750 ₪
עריכת ניסוי לבדיקת השפעת מנגנוני פריימינג
עריכת ניסוי לבדיקת השפעת מנגנוני פריימינג
87,750 ₪
התקשרות אחת
משרד המשפטים
50,000 ₪
מכרז דיגיטלי עיצוב שירות בנציבות לאנשים עם מוגבלות 2021
מכרז דיגיטלי עיצוב שירות בנציבות לאנשים עם מוגבלות 2021
50,000 ₪
התקשרות אחת