דלג לתוכן עיקרי
חברה פרטית
אצל: חלץ, ד.נ חוף אשקלון, אצל רן נתן
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אליה שירה פרויקטים בע״מ

#515337335

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות44,275
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2016-01-11
ישראלית חברה פרטית
פעילה


אצל: חלץ, ד.נ חוף אשקלון, אצל רן נתן
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
44,275 ₪
פינוי ערמות ניילון בחוחובה
ניקוי עישבייה
הובלת אשפה
פינוי ערמות ניילון בחוחובה
23,800 ₪
התקשרות אחת
ניקוי עישבייה
13,455 ₪
התקשרות אחת
הובלת אשפה
7,020 ₪
התקשרות אחת