דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ברקוד סנטר בע״מ

#515254373

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות2,282
BARCODE CENTER LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2015-05-07
ישראלית חברה פרטית
פעילה


דרך אלנבי 7, חיפה
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
24,980 ₪
*מדפסת להנפקת סלילי מדבקות עם ברקוד - מבצע ברוצלה.
*סורק בר קוד למלאי מחסן מיועד לתחנות הסגר ולשכות
*סורקי ברקוד ללשכת הנגב מבצע ברוצלה .
*מדבקות עבור מעבדה לפתולוגיה.
*מדפסת להנפקת סלילי מדבקות עם ברקוד - מבצע ברוצלה.
8,908 ₪
התקשרות אחת
*סורק בר קוד למלאי מחסן מיועד לתחנות הסגר ולשכות
6,295 ₪
התקשרות אחת
*סורקי ברקוד ללשכת הנגב מבצע ברוצלה .
3,744 ₪
התקשרות אחת
*מדבקות עבור מעבדה לפתולוגיה.
2,527 ₪
התקשרות אחת
אחרים
3,505 ₪
2התקשרויות
משרד הפנים
9,594 ₪
סורק ברקוד אלחוטי מוקשח למערכת ממוחשבת במצב חירום
סורק ברקוד לייזר עבור אגף חירום
סורק ברקוד אלחוטי מוקשח למערכת ממוחשבת במצב חירום
6,669 ₪
התקשרות אחת
סורק ברקוד לייזר עבור אגף חירום
2,925 ₪
התקשרות אחת
משרד הבריאות
5,506 ₪
ציוד למעבדות
ציוד למעבדות
5,506 ₪
התקשרות אחת
משרד התקשורת
2,282 ₪
סורק ברקודים
סורק ברקודים
2,282 ₪
2התקשרויות