דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אין - ספק טכנולוגיות בע״מ

#515155679

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
IN - SPEC TECHNOLOGIES LTD
לעסוק בכל עיסוק חוקי
2014-11-17
ישראלית חברה פרטית
פעילה


ברזביל 1, חולון
אצל: אבי אילרוב
מנסים ליצור קשר עם החברה?
הי. שימו לב אנחנו רק מציגים כאן מידע מתוך אתרים ממשלתיים ואין לנו קשר לחברות עצמן.
מחפשים מידע על החברה ומי עומד מאחוריה?
המידע הזה מפורסם באתר רשם החברות - ניתן להוציא נסח חברה בעלות של ₪11 הכולל מידע על בעלי החברה.
מבקשים לתקן פרטי מידע לגבי הארגון או החברה שלכם?
אם תרצו לברר או לתקן בנוגע פרטי התקשרות, מומלץ לפנות במייל אל רשם החברות .

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הפנים
98,842 ₪
שירותי כתיבת אפיון מכרזי פס"ח.
שירותי כתיבת אפיון מכרזי פס"ח.
98,842 ₪
2התקשרויות
כבאות והצלה לישראל
4,891 ₪
חקר
חוות דעת שירות יועצים
חקר
2,925 ₪
התקשרות אחת
חוות דעת שירות יועצים
1,966 ₪
התקשרות אחת